Na Wall Street je viac vlkov ako si možno myslíte.

V článku publikovanom akademikmi Markom Eganom, Gregorom Matvosom a Amitom Seru sa pozreli na záznamy ako sa správajú finančný poradcovia. 

Prišli na to, že zatiaľ čo počet najpublikovanejších škandálov (napr. Vlk z Wall Street) toto odvetvie rozbil, keďže celkový počet prečinov nebol systematicky zdokumentovaný.

Ich štúdia, ako potvrdzujú je „prvou rozsiahlou štúdiou ktorá dokumentuje rozsah ekonomických prečinov finančných poradcov a firiem ktoré sa zaoberajú finančným poradenstvom.“

Súvisiace: Vyzerá to na Wall Street, ako vo filme Vlk z Wall Street?

Ich zistenia sú dosť usvedčujúce. Prečiny sú prekvapivo jednoduché a je vysoký počet opakujúcich sa páchateľov ktorý prechádzajú z jednej spoločnosti do druhej.

Akademici preskúmali dáta 1,2 milióna súčasných a bývalých poradcov z rokov 2005 až 2015 a prišli na to že disciplinárne riešených za finančný prečin alebo podvod bolo riešených až 7,28% z nich. To je ekvivalent 78 000 finančných poradcov.

Táto štatistika má veľký význam. Podľa štúdie, viac ako polovica amerických domácností v roku 2010 hľadala radu u finančného poradcu a 650 000 finančných poradcov pomáha spravovať finančné aktíva v celkovej hodnote 30 biliónov dolárov.

Tu sú niektoré z kľúčových faktov:

– najčastejšia príčina odhalenia prečinu je začatý spor medzi poradcom a zákazníkom,
– tri najčastejšie dôvody zákazníckych sporov voči poradcom sú nevhodná rada, nepresná prezentácia a nepovolená aktivita,
– v niektorých častiach Floridy a Kalifornie bolo disciplinárne riešených 20% poradcov,
– zo 7% disciplinárne riešených poradcov až jedna tretina svoj čin opakuje,
– poradcovia ktorí boli zapletení v nejakom podvode až päť krát častejšie svoj čin zopakujú oproti bežnému poradcovi,
– priemerná suma urovnania zaplatená zákazníkovi je 40 000 dolárov,
– viac ako polovica finančných poradcov zapletených do podvodu v činnosti poradcu pokračovala aj nasledujúci rok,
– 44% tých čo stratili prácu kvôli podvodu si do roka nájdu novú prácu,
– Morgan Stanley a Goldman Sachs majú najnižšie percento poradcov ktorí boli zapletení v podvode zatiaľ čo Oppenheimer má to percento najvyššie.

Tu je ďalšia časť z výsledkov štúdie:

„Dokumentujeme závažnejšie podvody medzi finančnými poradcami v USA. Viac ako 12% finančných poradcov má vo svojich záznamoch vyzradenie utajovaných skutočností a 7% bolo zapletených alebo usvedčených z podvodu. Náklady na jedno urovnanie dosahovali v priemere 40 000 dolárov. Medzi firmami a poradcami sa spôsoby podvodov dramaticky menia a je bežné že tými istými tvárami. Napriek tomu že poradcovia čelia dôsledkom svojich podvodov väčšina z nich opäť pokračuje v kariére poradcu.

Súvisiace: Čo nás môžu Vlci z Wall Streetu naučiť o riziku v investovaní

50% z nich zostáva v pôvodnej firme a 20% z nich si nájde prácu v inej. Avšak pokarhaných poradcom trvá dlhšie nájsť si prácu a ak aj si ju nájdu je to väčšinou v menšej firme s menším zárobkom. Firmy ktoré si najímajú poradcov ktorí boli zapletení do podvodov majú vyššie poplatky ochrany pred podvodmi. Táto „zhoda o pochybení“ opakovaného zamestnávania podkopáva disciplinárne mechanizmy v tomto odvetví a zľahčuje tresty za podvod.“

Preklad: Marek Druska

Zdroj: Bloomberg, Papers.Ssrn.com

Facebook komentár