-Indonézia preferuje iné obnoviteľné zdroje energie, ako je geotermálna a vodná energia nad jadrovou energiou, vo svojom úsilí znížiť závislosť na fosílnych palivách, uviedol indonézsky prezident Susilo Bambang Yudhoyono 
-Indonézia má záujem na vyrovnaní svojho energetického mixu, najmä ako ceny ropy majú v poslednej dobe stúpajúci trend a vedie k dodatočnému rozpočtovému zaťaženie pre krajinu, ktorá stále dotuje niektoré druhy palív. Najväčšia ekonomika juhovýchodnej Ázie sa taktiež zaviazala, že zníži svoje emisie skleníkových plynov o 26% do roku 2020
MarketWatch

Facebook komentár