Warren Buffet.

Warren Buffet.

Výkonný riaditeľ spoločnosti Berkshire Hathaway natoľko obdivuje Loua Simpsona, že navrhol investičného riaditeľa spoločnosti Geico ako svojho nástupcu v prípade nutnosti

Geico je pravdepodobne najlepšia investícia Warrena Buffeta. Veľkú zásluhu na tom majú špičkoví analytici tejto poisťovne vyhodnocujúci riziká. Čo však ešte viac poháňalo výnosy z tejto investície boli investičné rozhodnutia Loua Simpsona.

Výnosy z investícií Loua Simpsona od roku 1979 do 2010 môžu súperiť s tými od Warrena Buffeta, napriek tomu Simpsona poznajú len najväčší Buffetovi fanúšikovia.

Súvisiace: Warren Buffett: Akcie Berkshire Hathaway prvýkrát za $ 300 000

Napriek rozdielnym investíciám majú 81 ročný Lou Simpson a Warren Buffet podobné investičné filozofie. Buffet obdivoval Simspona natoľko, že ho sám raz navrhol ako svojho nástupcu v prípade, že sa jemu alebo Charliemu Mungerovi niečo stane. Simpson sa vyjadril, že mu jeho menšie portfólio dáva výhodu oproti Buffetovi. Zatiaľ čo obaja majú v svojich portfóliách menej ako 15 – 20 spoločností (často menej ako 7), Buffet musel spravovať takmer 40 miliárd dolárov, zatiaľ čo Simpson zvyčajne menej ako 4 miliardy.

Lou Simpson.

Lou Simpson.

Podobne ako Buffet aj Simpson vyvinul v priebehu dekád svoju investičnú filozofiu metódou pokus – omyl. Na začiatku jeho kariéry, dávno predtým ako začal pôsobiť v Geicu jeho investičný prístup by sa dal charakterizovať ako „rastový investor“, často však zlyhávajúci v ohodnotení, či tento rast bol ponúkaný za rozumnú cenu. Dúfal v pôsobivú návratnosť z niekoľkých hviezdnych investícií, pričom sa snažil odhadnúť budúcnosť.

Avšak po niekoľkých trpkých skúsenostiach sa naučil, že dlhodobo úspešné výsledky pochádzajú z nakupovania akcií etablovaných spoločností s nízkym rizikom a za nízku cenu (radšej ako zo sľubov budúcich profitov).

Publiku na Northwestern University’s Kellogg School of Management v novembri 2017 povedal: „V súčasnosti mnoho ľudí môže preskúmať finančné výsledky spoločností a ohodnotiť, či je akcia lacná. Mali by však byť rovnako obozretní aj pri hodnotení kvalitatívnych ukazovateľov.“

„Ako mi zvykol Warren hovoriť: „Lepšie je mať pravdu aspoň čiastočne, než sa mýliť úplne.“ Napríklad, jedna vec ktorú musíte ohodnotiť je: Sú lídri tejto spoločnosti čestní? Majú integritu? Majú veľký obrat? Majú pozitívny prístup k svojim zamestnancom? Je generálny riaditeľ (CEO) zameraný len na kvartálne výsledky, alebo má dlhodobú víziu?“

Buffet v jeho liste akcionárom v roku 2004 zdôraznil výnimočné investičné výsledky Loua Simpsona z 80. rokov do roku 2004. Väčšina správcov fondov by sa považovala za úspešných, ak by ich výsledky prekonávali trhový index aspoň o jeden percentuálny bod. Simpson ho v priebehu 25 rokov prekonával o ohromujúcich 6,8%.

Akciové portfólio spoločnosti Geico dosiahlo ročný priemerný výnos na hodnote 20,3%, v porovnaní s 13,5% ktoré dosiahol americký akciový index S&P. Inými slovami, investícia 10 000 dolárov úročená 13,5% by za 25 rokov dosiahla 237 081 dolárov, zatiaľ čo pri úročení 20,3% by dosiahla 1 015 408 dolárov.

Samozrejme, všetci investori mali roky, keď ich výsledky zaostávali za výsledkami trhu, Simpson zaostával iba 3 roky po sebe. Ako hodnotovo orientovaný investor, Simpson zaostával koncom 90. tych rokov počas technologickej bubliny. Držal sa však svojich princípov a v rokoch nasledujúcich po prasknutí internetovej bubliny dosiahol výborné výsledky.

Tu je päť princípov, ktoré pomohli Simpsonovi poraziť trh.

Čítať (celý deň pokiaľ môžete)

Simpson má obrovský apetít pre finančné správy, ostatnú inteligentnú tlač, výročné správy a vo všeobecnosti denne číta 5 až 8 hodín. Podobne ako aj Buffet, nie je jeho stratégiou často obchodovať, ale často čítať a intenzívne rozmýšľať.

Myslieť nezávisle

Byť skeptický ku konvenčným názorom. Získavať svoje vlastné informácie a robiť svoje vlastné analýzy. Nenechať sa chytiť do vlny emócií a iracionálneho správania. Byť ochotný zvážiť nepopulárne spoločnosti ktoré často ponúkajú najlepšie príležitosti.

Urobiť niekoľko investícií. Držať ich dlhodobo

Simpson pokračuje v investovaní cez SQ Advisor, kde je predsedom predstavenstva. Dobré investičné príležitosti – spoločnosti ktoré spĺňajú jeho kritéria – je ťažké nájsť. Takže keď takú nájde, jeho záväzok je veľký. Typicky, SQ Advisors každým rokom do portfólia 10 až 15 spoločností pridá jednu až dve investície ročne a jednu až dve z nich vyradí. Niekedy je však najlepší plán nerobiť nič.

SQ Advisor portfólio

Spoločnosť Ticker Odvetvie Akcie v držbe k 31.03.2018 (tisíce) Trhová hodnota k 31.03.2018 (milióny USD) Celková výnosnosť – 2018
Allison Transmission Holdings Inc. ALSN Nákladné vozidlá / staviteľstvo / poľnohospodárske stroje 8,899 $347.6 0%
Brookfield Asset Management Inc. Class A BAM.A Investičný manažment 8,839 $344.7 -4%
Charles Schwab Corp. SCHW Investičná banka / burzový maklér 5,960 $311.2 12%
CarMax, Inc. KMX Špecializovaný predaj 4,948 $306.5 5%
Liberty Global PLC Class C LBTYK Káblová/ satelitná TV 9,573 $291.3 -18%
Cable One Inc. CABO Káblová/ satelitná TV 365 $250.7 -6%
Apple Inc. AAPL Telekomunikačné zariadenia 1,209 $202.8 12%
Sensata Technologies Holding PLC ST Elektronika 3,880 $201.0 2%
Tyler Technologies Inc. TYL Spracovanie dát 878 $185.3 29%
Charter Communications Inc. Class A CHTR Káblová/ satelitná TV 625 $194.4 -20%
Berkshire Hathaway Inc. Class B BRK.B Poistenie 798 $159.1 -2%
Liberty Broadband Corp. Class C LBRDK Telekomunikácie 1,596 $136.8 -16%
Axalta Coating Systems Ltd. AXTA Špecializovaný priemysel 32 $0.971 0%
SBA Communications Corp. Class A SBAC Trastový investičný fond špecializovaný na nehnuteľnosti 5 $0.876 -3%
Hexcel Corp. HXL Letectvo/ zbrojárstvo 5 $0.339 16%
Zdroj: SEC 13-F filing for March 31, 2018; FactSet

Simpson priznáva, že nerobiť nič je niekedy ťažké, pretože je to nudné, ale často je to správna cesta.

Publiku na Northwestern University povedal: „Warren zvykol hovoriť, že o investovaní treba rozmýšľať ako o cestovnom lístku s dvadsiatimi jazdami. Za každou jazdou označíte lístok a pokiaľ ste dosiahli dvadsať jázd, musíte ostať s tým čo vlastníte. Pointou je byť veľmi opatrný aké rozhodnutia spravíte. Čím viac rozhodnutí spravíte, tým je väčšia šanca, že sa rozhodnete nesprávne.“

Kupovať za rozumnú cenu

Pozerať na výnosnosť kapitálu, ktorý akcionári spoločnosti za svoje peniaze dosiahli. Ak je výnosnosť vysoká a udržateľná s ohľadom na strategickú pozíciu spoločnosti a kvalitu manažmentu, potom je šanca dlhodobého zhodnotenia ceny akcie vysoká. Cash-flow návratnosť môže byť užitočné meradlo, nakoľko s ňou nie je možné manipulovať tak ľahko ako s profitom.

Súvisiace: 7 investičných rád Warrena Buffetta

Keď bola identifikovaná spoločnosť prevyšujúca ostatné, potom jej akcie by mali byť kúpené keď cena nie je vysoká, vzhľadom k vyhliadkam spoločnosti. Simpson používa indikátory ako „earning yield“ (inverzné P/E – cena (P) voči zisku (E)). Taktiež sleduje pomer ceny k pomeru cash-flow.

Predať svoje chyby a držať svoje úspechy

Investori majú tendenciu držať svoje klesajúce akcie – tie sa môžu zvrátiť, no a kto by chcel realizovať stratu? – zatiaľ čo stúpajúce akcie predávajú príliš skoro.

Simpson zosumarizoval svoj protiklad proti tomuto prístupu počas jeho výstupu na Narthwestern: „Jedna vec, ktorú mnoho investorov robí je že polievajú svoju burinu a režú svoje kvety. Predávajú víťazov a držia porazených. Vo všeobecnosti je viac efektívne trhať burinu a polievať kvety. Predať veci, ktoré nefungujú a nechať si veci ktoré idú pozitívnym smerom. Keď som spravil jednu chybu, počas spravovania investícií tak to bolo to, že som predal veľmi dobré spoločnosti príliš skoro. Vo všeobecnosti, pokiaľ urobíte správnu investíciu, bude to fungovať dlhú dobu.“

Preložil: Filip Gajdoš

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: WSJ, MarketWatch

Facebook komentár