Podľa profesorov Emina Gün Sirera a Ittaya Eyala z Cornellovej Univerzity má digitálna mena Bitcoin nedostatky, ktoré by mohli zapríčiniť silné narušenie jej stability. Tieto chyby môžu byť v budúcnosti zneužité skupinami podvodníkov.

Chyba Bitcoinu je v tom, ako je vytvorený – ľudia „minuju“ (ťažia) prostredníctvom  riešenia  zložitých „puzzle“ stavebníc na ich vlastných počítačoch. Ak sa „minuje“(ťaží) správne, systém je nastavený tak, že niekto uhádne riešenie „puzzle“  každých 10 minút a získa 25 Bitcoinov. Pretože ľudia navzájom súťažia v digitálne mene, bitcoini (jej jednotky) sú väčšinou rozdelené rovnomerne.

( Súvisiace: Vysvetlenie: Ako funguje digitálna mena Bitcoin )

Avšak tento systém môže byť zneužitý tzv. „Bitcoin minermi “ na úkor  konkurenčných  „minerov“: Riešenie puzzle dáva minerom oveľa väčšiu šancu na riešenie ďalších puzzle, a tieto riešenia sú obvykle uložené verejne prostredníctvom protokolu “blockchain.”

Riešenia samozrejme  nemusia byť zverejnené. Ak riešite konkrétne puzzle  a chcete to  udržať v tajnosti, môžete začať pracovať na ďalšom puzzle  a tak nechať všetkých  ostatných „mineovať“  na zlom  mieste.

Táto nespravodlivá výhoda sa stáva ešte zrejmejšia pri sebeckých , mlčanlivých  „mineroch“, ktorí sa spájajú do tzv. poolov (skupiny minerov ) riešiacich puzzle spoločne . Čím väčšia skupina, tým častejšie vyhráva. Ak by sa skupina stala dostatočne veľkou, mohla by  prevziať kontrolu nad samotnou menou.

Ak  sa to stane, Bitcoin bude to isté  ako je dnes  dolár, jen a iné. Stane sa obeživom  riadeným výkonnou centrálnou bankou.  Skupina riadiaca  Bitcoin môže ľahko potom  riadiť hodnotu tejto digitálnej  meny nahor alebo nadol prostredníctvom ovládania množstva  Bitcoinov v systéme.

To by mohlo narušiť systém  štyri roky starej digitálnej meny, ktorej celková hodnota v súčasnosti predstavuje hodnotu 2,6 miliardy dolárov. Mnoho liberálnosti znamená, že mena nemá vládne pozadie alebo nejakú inú centralizovanú autoritu.

„Nikto nemôže zničiť Bitcoin“ hovorí Eyal, „ale pokiaľ sa vyznáte, môže zvýšiť čiastočne váš príjem spajaním sa, alebo pripojením sa  do tzv. pool“

( Súvisiace: Ako mladí podnikatelia zarábajú na rozruchu okolo Bitcoinu )

Napriek  všeobecne rýchlo sa šíriacich  výkyvov v ocenení, cenu Bitcoinov sotva táto správa  pohla po jej zverejnení.

V správe Eyal  a Sirer uvádzajú , že už existujú skupiny „minerov“ baníkov, ktoré sú dostatočne veľké na to, aby zneužili svoje spoločné  ťažby v tzv. poole. Doteraz síce nie je potvrdené, že by tieto možnosti niektorá zo skupín zneužila, nie je to však vylučené.

Riešením  podľa  Eyala a Sirera by  malo byť navrhnutie nového ťažobného pravidla, podľa ktorého by jedna skupina minerov  tzv. (pool) nemohol obhospodarovať viac ako jednu štvrtinu celkového ťažobného výkonu. Toto pravidlo by sa podľa nich dalo implementovať jednoduchou aktualizáciou softvéru.

V súčasnosti  je v obehu 11,9 milióna kusov  Bitcoinov. Niektorí Bitcoin užívatelia vzbudzujú väčšiu pozornosť, pretože nakupujú Bitcoiny na čiernych trhoch  ako to bolo v prípade nedávno Silk Road.

Bitcoin tiež priťahuje niektoré veľké obchodné záujmy. Sú to napríklad  firmy  čínskych  webových služieb, ktoré začali prijímať Bitcoin platby. Taktiež firmy rizikového kapitálu  začali investovať do začínajúcich firiem ako Circle Internet Financial, kde  Bitcoin je v úlohe platobného  nástroja.

Preložil: Kajo Staudinger

Zdroj: TheBitcoinChannel

Facebook komentár