Bohatí členovia rodiny rozdávajú toľko peňazí koľko je potrebné, čím si vyslúžili novú prezývku: “Rodinná banka”.

Takmer polovica multimilionárov poskytla svojim rodinným príslušníkom peniaze, s priemerným príspevkom 313 200 dolárov (v priebehu posledných piatich rokov). Tieto informácie priniesla nová štúdia banky Merrill Lynch a výskumnej spoločnosti Age Wave.

( Súvisiace: Vrchné 1% kontroluje 39% bohatstva sveta )

Pomoc zahŕňa peniaze pre dospelé deti, vnúčatá, rodičov a súrodencov, nehovoriac o bezradných bratrancoch a iných vzdialených rodinných príslušnikoch.

Štúdia ďalej zistila, že 81 percent z nich za posledných päť rokov poskytlo plnú podporu svojim dospelím deťom a 39 percent aj ich vnúčatám.

Vzhľadom k ťažkej situácií ekonomiky, dnešní multimilionári sa boli finančnou oporou u svojej rodiny, čím sa v súčasnosti stali tzv. “rodinnou bankou”. Táto štúdia sa zaoberala jedincami, ktorý majú investovateľný majetok o hodnote 5 miliónov dolárov alebo viac.

( Súvisiace: 6 nesprávnych domnienok, ktoré Vám bránia stať sa bohatým a ďalších 5, ktoré Vám k tomu pomôžu )

Ken Dychtwald, prezident a generálny riaditeľ výskumnej spoločnosti Age Wawe poznamenal: “Pre mnoho rodín sú tzv “neospevovaními finančními hrdinami”… “Idú ďaleko nad rámec toho, čo by sme mohli očakávať.”

(V správe sa ďalej píše) To tiež znamená, že dnešný bohatí jednotlivci pri plánovaní vlastného odchodu do dôchodku musia do úvahy vziať potreby ich širšej rodiny.

Napriek štedrosti sú aj ich peniaze s nimi (rodinnými príslušníkmi) často prepletené. “Rodinné banky” taktiež poskytujú finančné poradenstvo a určité informácie k dobru svojich rodinných príslušníkov.

Tri štvrtiny multimilionárov uviedlo, že poskytovanie finančnej pomoci ich rodinným príslušníkov zastaví, ak majú pocit, že peniaze nie sú vhodne používané. Viac než tretina to zastaví, ak cítia, že ich peniaze nie sú zhodnocované. A viac ako tretina odpovedala, že vykoná zníženie plánovaného dedičstva pre toho člena rodiny, ak majú pocit, že nie je finančne zodpovedný.

( Súvisiace: 15 Bohatých a Slávnych – Bývalých Bezdomovcov )

Dychtwald ďalej uviedol: Financovanie rodinných príslušníkov môže taktiež vytvárať otázky tzv. “závislosti”, kde členovia rodiny sa príliš môžu spoliehať na štedrosť svojho bohatého príbuzného.”

Riešenie: Treba si stanoviť jasné podmienky a lehoty s žiadnym ďalším príspevkom.”

Michael Liersch, vedúci behaviorálnych financií pre Private Banking & Investment Group Merrill Lynch uviedol, že veľkorysý prístup rodinných príslušníkov so sebou nesie aj ďalšie riziko nevhodného správania ich detí. Ak deti vidia, že ich mama, alebo otec im neustále darujú peniaze, môžu si myslieť, že práve to je cesta k finančnému úspechu.

( Súvisiace: 10 najväčších súkromných zbierok umenia )

Liersch ďalej uviedol: “Oni vytvárajú správanie, ktoré nie je udržateľné ani z hľadiska prelozdelovania alebo výdavkov,” … “A to by mohlo ohroziť finančnú budúcnosť nasledujúcej generácie.”

Zdroj: CBSNews

Facebook komentár