Najlepsie_miesta_sveta_kde_sa_stat_podnikatelkou

Podľa novej správy od spoločnosti Mastercard sa Spojené štáty americké stali najlepším miestom na svete pre podnikateľky.

Severoamerický národ v priebehu roka 2019 tesne prekonal Nový Zéland a tak sa dostal na vedúcu pozíciu, v rámci indexu podnikateľských podnikateľských aktivít od firmy Mastercard, ktorý bol zverejnený v priebehu tohto týždňa.

Štúdia, ktorá vychádzala z verejných údajov od orgánov vrátane Medzinárodnej organizácie práce, UNESCO a Global Entrepreneurship Monitor, zistila, že USA sa umiestnili na najvyšších priečkach v troch hlavných segmentoch, ktoré sú považované za prospešné pre podnikanie žien.

Išlo o: a) výsledky pre pracovný rast žien – napríklad účasť žien na pracovnej sile; b) znalosti pre aktíva a finančný prístup vrátane schopnosti zabezpečiť financovanie; a c) podpora podnikateľských faktorov, ako je kultúrne vnímanie podnikateliek.

Súvisiace: Ženy by mohli navýšiť ázijské ekonomiky až o $ 4,5 bilióna

Z celkového počtu 100 bodov, Spojené štáty dosiahli 70,3, čo bolo podporené „prudkým nárastom podnikateľskej aktivity žien“ a zvýšením podporných podmienok, ako je jednoduchosť podnikania. Nový Zéland dosiahol hodnotu 70,2 bodu vďaka verejnej správe a kvalitnej finančnej podpore. Kanada (69) sa umiestnila na treťom mieste, opäť kvôli dobrému finančnému začleneniu a pozitívnemu kultúrnemu vnímaniu.

Do Top 10 pozícií zoznamu najlepších miest pre podnikateľky sa dostali krajiny ako Izrael (68,4), Írsko (67,7), Taiwan (66,2), Švajčiarsko (65,8), Singapur (65,6), Spojené kráľovstvo (65,6), Poľsko (65,1) a Filipíny (65,1).

Medzitým sa v dolnej časti rebríčka objavili Irán (42,3), Saudská Arábia (42), Alžírsko (39), Bangladéš (35,9) a Egypt (35,7) kvôli faktorom, ako je obmedzené vzdelanie, slabá podpora a nízka finančná podpora.

Spoločnosť Mastercard uviedla, že cieľom správy, ktorá je v súčasnosti tretím ročníkom, predstavuje uznanie pre trhy, ktoré významne prispievajú k zlepšovaniu rodovej rovnosti. Platobná spoločnosť však dodala, že aj na najrozvinutejších trhoch zostáva veľa priestoru na zlepšenie.

Rebríček najlepších miest sveta, kde sa stať podnikateľkou:
Najlepsie_miesta_sveta_kde_sa_stat_podnikatelkou_rebricek

Julienne Loh, výkonná viceprezidentka spoločnosti Mastercard pre podnikové partnerstvá v Ázii a Tichomorí, uviedla: „Z tohto výskumu je zrejmé, že rodová nerovnosť po celom svete naďalej pretrváva, hoci sa prejavuje rôznymi spôsobmi.“

Dodala: „Nie je problémom len rozvinutého alebo rozvíjajúceho sa sveta. Ani na trhoch s najsľubnejšími podnikateľskými podmienkami nedosiahlo vlastníctvo firiem u žien svoj plný potenciál. Táto marginalizácia bráni sociálnemu, odbornému, hospodárskemu a politickému posilneniu postavenia žien na úkor spoločnosti ako celku.“

V správe sa zohľadnilo 58 trhov, ktoré spolu predstavujú takmer 80% svetovej pracovnej sily žien.

Súvisiace: Vplyvní investori varujú spoločnosti: Obsadzujte viac žien!

Mexiko, Švédsko a Saudská Arábia v minulom roku zaznamenali najväčší pokles podnikateľských aktivít žien, zatiaľ čo Francúzsko, Taiwan a Indonézia zaznamenali najväčší rast.

Je zaujímavé, že v správe sa uvádza, že najväčšiu rovnováhu medzi podnikateľmi a mužmi a ženami možno nájsť v Ugande, kde ženy tvoria 38,2% všetkých podnikateľov. Za africkým národom nasledovali Ghana (37,9%), Botswana (36%), USA (35,1%) a Nový Zéland (31,8%).

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Yahoo, CNBC

Facebook komentár