-zahraniční investori v marci kúpili čistý dlhodobý majetok v USA v hodnote 24,0 miliárd dolárov od úrovne 27,2  miliardy dolárov v predchádzajúcom mesiaci. Zahraničné čisté nákupy amerických cenných papierov boli na úrovni 54,7 miliardy dolárov, z 32,6 miliárd dolárov v predchádzajúcom mesiaci. Občania USA kúpil v marci zahraničné cenné papiere v čistej hodnote 30,7 miliardy dolárov z 5,5 miliardy dolárov vo februári. Medzinárodný dopyt po štátnych dlhopisoch spomalil zvýšenie na  26,7 miliardy dolárov v marci od rastu o 30,6 miliardy dolárov v predchádzajúcom mesiaci
-čisté nákupy dlhopisov amerických spoločností boli na úrovni 3,8 miliardy dolárov v marci, v porovnaní s čistými nákupmi vo výške 2,5 miliardy vo februári. Podľa údajov, pevninská Čína znížila v marci držanie dlhopisov ministerstva financií, už piatym mesiacom za sebou, zatiaľ čo Japonsko a Veľká Británia zvýšili ich držbu vládnych dlhopisov
MarketWatch

Facebook komentár