Největší světový zdroj pracovní začíná být  nespokojený s podmínkami při své práci. Nejnižší pracovní síly, angažující se v Číně, se stávají vážným problémem, který by mohl bránit zemi v tom, aby se stala ekonomickou velmocí. Tato skutečnost je pro Čínu nejvážnější hrozbou, tvrdí Gallup CEO Jim Clifton v China Daily.

V nedávné zprávě se Gallup zmiňuje, že pouze 6 % pracovní síly v Číně říká, že  se v jejich práci angažuje nějakým dalším způsobem, a kolem 26 % uvedlo, že cítí “naprosto mizerně” nebo “aktivně zbaveni závazků”.

Tito pracovníci jsou tak nešťastní, že “jsou zaneprázdněni především svym vlastním neštěstím” namísto toho aby přispívali k růstu společnosti.

Clifton píše:

“Čínský společenský postup – nebo spíše kolaps – leží uvnitř těchto prvků. Stejně tak, jako zapojení zaměstnanců zvyšuje produktivitu, kvalitu, zákaznický propojení, uchováván bezpečnost a ziskovost.

Bylo by moudré, pro všechny čínské pracovníky a manažery, aby zvážili, jak mohou splnit tyto jednoduché, ale transformačně náročné podmínky na pracovišti. Pokud by se čínští představitelé pokusily změnit jejich aktuální okázale špatné celonárodní skóre 6% a 26% (viz. výše) pracovníků, země byla by zcela jistě jinde – a zároveň s mnohem jasnější a více stabilní budoucností.”

Clifton k této problematice dále zmňuje, že jedním z hlavních důvodů, proč je pro Čínu problémem odtržení pracovní síly od aktivity  je nedostatek manažerských dovedností. Čínská kultura je stále závislá na tradičním ” vedoucím a kontrolním přístupu “a lidé nejsou podporováni do manažerských pozic” proto nejsou schopni zaujmout a rozvíjet zaměstnance. “Místo toho, jsou jako povolanější hodnoceni ti, kteří jsou schopni udržet kontrolu nad svými zaměstnanci.

“Nakonec se tito zaměstnanci “vyčerpají” a energie a vášeň, která je potřeba pro organizace a firmy, aby se posunuli dopředu a soutěžili s dalšími vlivnými podniky zmizí.”

Zaměstnanci, kteří souhlasí s těmito 12 závěry jsou šťastní , podle Gallupa se jedna o “dvanáctero” spokojeného čínského pracovníka:

1. Vím, co se ode mě při práci očekává.
2. Mám materiály a vybavení, které potřebuji, abych dělal práci dobře.
3. V práci, mám možnost dělat to, co umím nejlíp každý den.
4. V posledních sedmi dnech jsem obdržel uznání nebo pochvalu za vykonanou dobrou práci.
5. Můj nadřízený, nebo někdo v práci, se zajímá o mou osobu.
6. Je tu někdo, myšleno v práci, kdo podporuje můj rozvoj.
7. V práci se mé názory berou v potaz.
8. Posláním a účelem mé společnosti cítím a tím moje práce důležitá.
9. Moji společníci jsou zavázáni k tomu, dělat kvalitní práci.
10. Mám nejlepší přátele v práci.
11. V posledních šesti měsících, se mnou někdo v práci mluvil o mém pokroku.
12. V minulém roce jsem měl možnost v práci učit se a růst.

Při více než 90 procent pracovní síly Číny se však s těmito body má problém a nemůže je spokojeně odsouhlasit.

Zdroj: BusinessJournalGallup

Facebook komentár