Ľudia sa radi sťažujú na Facebook, ale podľa novej správy z BI Intelligence je Facebook stále dominantnou sociálnou sieťou.

Facebook stále vedie vo všetkých vekových skupinách, na základe meraní používateľa, ktorý meria percento užívateľov v rámci vekovej skupiny, ktorí navštevujú Facebook.

Facebook navštevuje viac ako 7 z 10 amerických užívateľov internetu vo veku vyššom, ako 18.rokov. Viac ako dve tretiny užívateľov internetu  – vo všetkých demografických kategóriách, vrátane zemepisných oblastí, príjmu a vzdelania – navštevuje túto sociálnu sieť.

Facebook je stále veľmi populárny medzi americkými dospelými vo veku v rozmedzí 18. až 34. rokov, kde Facebook navštevuje až ohromujúcou 91%.

Zdroj: BI Inteligence

Facebook komentár