Veľa rokov boli zdieľané pracovné priestory prvou voľbou pre jednotlivcov hľadajúcich miesto na prácu s nízkymi nákladmi, ktorí nechceli pracovať z domu alebo z kaviarne. V súčasnosti, s rastom cien nájmov a s čoraz menej predvídateľnou ekonomickou situáciou vo svete, čoraz viac a viac veľkých korporácií zvažuje využitie netradičných riešení svojich kancelárskych priestorov.

Nedávna správa od spoločnosti CBRE snázvom „Vzostup zdieľaných pracovných miest v zdieľanej ekonomike“ odhaľuje, že 14% korporátnych manažérov zodpovedných za správu nehnuteľností  a 18% spoločností prenajímajúcich si priestory už v súčasnosti využívajú alebo zvažujú možnosť zdieľaných pracovných miest. Spolu s rastom spoločností ako WeWork, Assemble a Grind v rozličných mestách a štátoch bude pravdepodobne v budúcnosti rásť aj popularita coworkingových miest. Tento rast budú spôsobovať nasledovné 4 trendy:

Súvisiace: Štýlový pracovný stôl za ktorý si sadne 125 zamestnacov + video

1. Ekonomická neistota

S rýchlou zmenou globálnych trhov, technologickými pokrokmi a vyvíjajúcimi sa podnikateľskými modelmi je čoraz viac spoločností neistých ohľadom budúcnosti. Dlhodobé prenájmy poskytujú len malú mieru flexibility a malé možnosti prispôsobiť sa pre spoločnosti, ktoré hľadajú spôsob ako prežiť na trhu. Zdieľané pracovné miesta naopak poskytujú veľkú flexibilitu pre mnoho spoločností, ktorým umožňujú rásť v čase ekonomického rastu a redukovať svoje podnikanie v horších časoch bez toho aby boli zväzované dlhodobými nájomnými zmluvami.

2. Technologický pokrok

Mobilné zariadenia a cloud umožňujú mnohým zamestnancom v rôznych odvetviach  pracovať kedykoľvek, kdekoľvek a akokoľvek im to vyhovuje. V budúcnosti bude zvyšovanie mobility spôsobovať, že flexibilita pracovných miest sa pre spoločnosti aj pre zamestnancov stanú prioritou. V skutočnosti, už 42% respondentov v prieskume spoločnosti CBRE potvrdilo, že flexibilita pracoviska je pre nich najdôležitejšia.

3. Zmena koncepcie priestorov v mestách

Desaťročia boli mestá ako New York, San Francisco, Los Angeles, Boston a Chicago hlavné mestá pokroku a inovácií. Veľa technologických a kreatívnych spoločností sa pýši skvelými priestormi v centrách týchto miest, ktorých cena je však obrovská. Našťastie veľké množstvo spoločností zameraných na poskytovanie zdieľaných pracovných miest oživuje staré budovy v týchto oblastiach. Otvorené priestory týchto starých budov sú skvelé na propagovanie zdieľaných pracovných miest a atraktívne okolie láka široké spektrum spoločností a pracovníkov.

Súvisiace: Plány spoločnosti Google ohľadom nového sídla budúcnosti + VIDEO

4. Komunita v centre pozornosti

Postupne s postupom generácie Millenials po profesionálnom rebríku sa rapídne menia priority a spôsob práce. Generácia vychovaná sociálnymi médiami a technológiami má silný záujem o komunitu a bude si bezpochyby vyžadovať pracoviská, ktoré to budú odzrkadľovať. Mnoho coworkingov je postavených na myšlienke, že spolupráca a komunita vedú k inováciám a zmysluplnejšiemu prostrediu. Nie je prekvapením, že 61% respondentov v prieskume spoločnosti CBRE uviedlo, že využili coworking aby sa vyhli izolácii a rozptyľovaniu pri práci z domu.

Startupy už dlho vedia o finančných a strategických možnostiach, ktoré poskytujú coworkingové priestory. Spolu so zmenou globálnych trhov a vývojom tradičných pracovných priestorov môžeme očakávať, že aj veľké spoločnosti budú v budúcnosti hľadať tieto možnosti.

Viac o trendoch v oblasti zdieľaných pracovných miest možno nájsť v reporte spoločnosti CBRE
Vzostup zdieľaných pracovných miest v zdieľanej ekonomike

Preložil: Jakub Kordík

Facebook komentár