Vynosy_v_USA_prepisuju_historicke_hodnoty

Vypuknutie koronavírusu posunulo výnos 10-ročných štátnych dlhopisov na historické minimá, čo predstavuje posledný míľnik v desaťročnom poklese.

Tieto pohyby priniesli dennú sadzbu na úrovne, ktoré neboli dosiahnuté najmenej od 60. rokov minulého storočia. Podľa údajov Európskej centrálnej banky by mohol pokles najväčším v histórií.

Výnos v piatok dosiahol hodnotu 1,116%, čo je o viac ako 30 bázických bodov menej ako v predchádzajúcom týždni. Pred poklesom počas tohto týždňa, bola posledná najnižšia hodnota 10-ročného výnosu dosiahnutá v júli 2016 na hodnote 1,37%.

Mesačný priemer u 10-ročných výnosov ukazuje, že výnos nebol nikdy taký nízky počas tak neustále trvajúceho obdobia. Je možné, že pohyb v daný deň bol nižší ako 1,18%, ale sa neudržal.

Vynosy_v_USA_prepisuju_historicke_hodnoty_graff

Tento posledný pokles nastal, keď vypuknutie koronavírusu zmarilo výhľad globálnej ekonomiky a zasiahlo aj akciové trhy. Výnosy dlhopisov sa pohybujú opačným smerom ako ceny, takže klesajú, keď investori kupujú bezpečnejšie dlhopisy a vykonávajú odpredaj rizikovejších aktív. Keďže hlavné akciové indexy v USA tento týždeň klesli o viac ako 10%, peniaze sa presunuli do dlhopisov.

Desaťročný výnos je kľúčovým opatrením pre celé hospodárstvo, pretože sa používa na ukotvenie úrokových sadzieb pre iné formy dlhov. Napríklad klesajúca 10-ročná sadzba často vedie k nižším úrokovým sadzbám u hypoték.

Nízke sadzby vlád nie sú len americkým fenoménom. Agresívne uvoľňovanie centrálnymi bankami po celom svete od finančnej krízy zatlačilo mnoho referenčných úrokových sadzieb do záporného územia, čím sa štátny dlh USA stal jedným z mála ultra-bezpečných aktív, ktoré majú stále pozitívny výnos.

Súvisiace: V týždni z akciových trhov vymizlo $3,4 bilióna

Scott Minerd zo spoločnosti Guggenheim ďalej uviedol, že pokračujúce prostredie uvoľnenej menovej politiky zo strany centrálnych bánk by mohlo ešte viac zatlačiť americké výnosy na nižšie hodnoty.

Minerd v polke týždňa poznamenal: „Aktuálne máme všetky hodnoty z výnosovej krivky pohodlne pod 2% úrovňou, čo povedie k novým historickým minimám. Pravdepodobne, ak centrálne banky budú mať v prevádzke tlačiarenské stroje, bude to len nútiť tlačiť výnosy dlhopisov ďalej na nižšie hodnoty, čo pomôže podporiť iné špekulatívne aktíva, vrátane vysoko-rizikových dlhopisov.“

Americká centrálna banka od finančnej krízy udržiavala svoju referenčnú úrokovú sadzbu na historicky nízkej úrovni, ktorá bola na hodnote pod 1% od decembra 2008 do roku 2017.

Po pomalom zvýšení sadzby nastavila nad hodnotu 2%, avšak po 3 zníženiach sadzieb od Fedu, sa dostali na svoje súčasné rozpätie 1,5% až 1,75%. Obchodníci s opciami očakávajú ďalšie agresívne kroky zo strany Federálneho rezervného systému, keďže trhy počas tohto roka počítajú so štyrmi zníženiami úrokových sadzieb.

Centrálne banky z historického hľadiska zvyšovali sadzby, aby zabránili inflácii. V osemdesiatych rokov dosiahli dvojciferné výnosy, potom čo rastúcu infláciu vyvolali ropné šoky.

Ed Yardeni z Yardeni Research uviedol, že tieto epizódy inflácie sú „vybočením“ a že spomalenie rastu populácie v niektorých z najväčších svetových ekonomík viedlo k zníženým obavám z inflácie.

Yardeni nakoniec poznamenal: „Možno sa jedná o jediný názor, ktorý sa musí konečne pochovať a je ním pochovanie inflácie. A ak sa centrálne banky v skutočnosti snažia bojovať proti deflačným silám, ktoré zostávajú silné, nie je dôvod si myslieť, že sa inflácia vráti,“ … „Neexistuje dôvod očakávať, že výnosy dlhopisov sa budú zvyšovať a výnosy dlhopisov môžu zostať v dohľadnej budúcnosti na veľmi nízkych hodnotách.“

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: CNBC

Facebook komentár