Rozsah-uplatkarstva-v-ruskych-statnych-zakazkach-62%-HDP

Ruské podniky, ktoré sa uchádzajú o zákazky vo verejnom sektore, sú nútené vyplácať obrovské objemy hotovosti, aby získali veľké kontrakty. S týmito výsledkami prišla nová štúdia výskumníkov na jednej z popredných univerzít v krajine.

Prieskum, do ktorého sa zapojilo viac ako 1200 zástupcov spoločností, ktorých prieskum uskutočnila Vysoká škola ekonomická (HSE) a ktorý bol začiatkom týždňa sprístupnený moskovskému obchodnému denníku RBK, zistil, že 71 % dodávateľov sa počas výberových konaní stretlo s korupciou. Priemerná provízia sa odhaduje na približne 22,5 % z celkovej hodnoty zákazky.

Výskumníci uznali, že mnohí sa možno vyhýbali pravdivým odpovediam na priame otázky o nečestnom jednaní zo strachu z trestného stíhania alebo verejného odsúdenia. Prevažná väčšina (83 %) opýtaných uviedla, že korupciu odsudzuje.

Celková výška úplatkov vo verejnom obstarávaní sa odhaduje na takmer 88,9 miliardy dolárov – 6,2 % oficiálneho nominálneho HDP Ruska v roku 2020, alebo niečo vyše 35 % príjmov federálneho rozpočtu. Podľa Ústavu verejnej správy HSE je objem korupčných platieb pri obstarávaní dokonca vyšší ako výdavky na školstvo či zdravotníctvo.

O niečo viac ako polovicu vzorky tvorili zástupcovia mikropodnikov (53 %), pričom 34 % predstavovali malé podniky, 6 % stredné firmy a 7 % veľké spoločnosti.

Začiatkom tohto roka, vedúci protikorupčnej pracovnej skupiny na generálnej prokuratúre Viktor Baldin prezradil, že najväčší počet prípadov úplatkárstva za posledný rok zaznamenali v hlavnom meste Ruska – Moskve, kde sídlia vládne rezorty a vedúcich verejných zamestnancov a zároveň je globálnym finančným a obchodným centrom.

Tatarská republika, ktorá sa nachádza asi 800 km východne od Moskvy, sa umiestnila na druhom mieste pre nečestné rokovania. Vysoko v hodnotení sa umiestnili aj výrobné centrum Baškirsko, turistický a komerčný hotspot Krasnodar a Čeľabinsk, ktoré je priemyselné centrum Uralu.

Korupcia je v Rusku dlhodobo predmetom záujmu. V roku 2018 prieskum zistil, že takmer 80 % ľudí žijúcich v krajine si želalo zavedenie trestu smrti pre úradníkov a bezpečnostných dôstojníkov odsúdených za prijatie úplatkov.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Reures, EmeaTribune

Facebook komentár