Najlepšie spoločnosti na svete sú firmy, kam zamestnanci skutočne chodia každý deň s nadšením.

Naša stránka (GreatPlaceToWork) zverejnila svoj zoznam kde je najlepšie sa zamestnať predovšetkým na základe zamestnaneckých prieskumov v kombinácii s auditom firemnej politiky a postupov.

V minulom roku tieto spoločnosti vytvorili 120 tisíc nových pracovných miest.

„Bola vyvinutá pracovná kultúra, ktorá sa stotožňuje s ich podnikaním, podporuje inovácie a svojich zamestnancov nielen osobne ale aj profesionálne“, povedal Robert Levering, spoluzakladateľ našej internetovej stránky.

20 firiem z 25 sa na tohtoročnom zozname nachádza v Spojených štátoch a 3 v Silikónovom údolí – Google, Cisco a NetApp.

Microsoft poklesol z najvyššej priečky, ale zostal na zozname. Coca-Cola, ktorý v roku 2011 obsadil 23. miesto, vypadol zo zoznamu a miesto neho sa objavil PepsiCo. Tohtoročnými nováčikmi sú Accor, General Mills, Monsanto, Ernst & Young, PepsiCo, Autodesk a W.L. Gore & Associates.

25. Spoločnosť Mars

Centrála:

Spojené štáty

Počet zamestnancov: 70 000

V čom spočíva silná stránka spoločnosti: Mars má 5 základných princípov – kvalita, zodpovednosť, vzájomnosť, efektivita, a sloboda – a noví zamestnanci pocítia tieto zásady hneď na úvodnom odbornom školení, ktorý je k dispozícii v 22 jazykoch.

Čo hovoria zamestnanci: „Mars preferuje skutočné prostredie, kde každý je ochotní vydať zo seba maximum, pracovať navyše a pomáhať kolegom – či sú v inom segmente alebo v inej krajine.“

TO PATRÍ pre VŠETKY: Stránka stanovila toto poradie na základe priemerného bodovania z prieskumov, ktoré boli určené pre zamestnancov a audítorov na základe politík a postupov spoločnosti. Krajiny musia figurovať na zozname minimálne piatich národných zoznamov, ktoré hodnotia najlepšie pracoviská a najmenej 40 % ich pracovnej sily sa nachádza mimo domovskej krajiny. 

 

24. Spoločnosť SC Johnson

Centrála:

USA

Počet zamestnancov: 13 000

V čom spočíva silná stránka spoločnosti: Každá pobočka SC Johnson má vlastný program „Teraz, vďaka!“, ktorý poskytuje okamžité uznanie za skvelú prácu s chválou a finančným ocenením.

Čo hovoria zamestnanci: „Každý deň keď prídem do práce, bezpečnostný strážnik ma pozdraví. Každý deň! Môže byť iný strážnik, každý z nich máva každému autu, ktoré prechádza bránou. Každý dostane vrelé privítanie. Milujem začať svoj deň s úsmevom!“
 

23. Spoločnosť Quintiles

Centrála:

USA

Počet zamestnancov: 26 676

V čom spočíva silná stránka spoločnosti: Pri prijímaní nových zamestnancov, Quintiles dôveruje svojim súčasným náborovým zamestnancom. Asi jedna pätina nových zamestnancov Quintilesu je prijatých so súhlasom zamestnancov.

Čo hovoria zamestnanci: „Od okamihu náboru až po vstup do spoločnosti cítite a vidíte, že Quintiles je naozaj skvelým miestom pre prácu. Ľudia sú naozaj šťastní, od ochranky až po riaditeľov – to je to najlepšie miesto, kde som pracoval a pritom ja som pracoval v mnohých dobrých spoločnostiach za posledných 25 rokov.“


22. Spoločnosť Novo Nordisk

Centrála:

Dánsko

Počet zamestnancov: 33 970

V čom spočíva silná stránka spoločnosti: Novo Nordisk má 3 priority – sociálnu, finančnú a environmentálnu – a majú za cieľ poveriť zamestnancov poskytovaním služieb komunitám, zvlášť o cukrovke a jej prevencii.

Čo hovoria zamestnanci: „Každý deň pomáhame ľuďom s cukrovkou žiť dlhší a zdravší život. Prináša obrovské potešenie vedieť, že pomáhame zmeniť a zachraňovať životy iných.“


21. Spoločnosť Cisco

Centrála:

Spojené štáty

Počet zamestnancov: 66 599

V čom spočíva silná stránka spoločnosti: Cisco si zabezpečuje svoju vlastnú sieť a technologickú spoluprácu, aby zamestnanci spoločnosti boli prepojení po celom svete, najmä pomocou ich pokročilého videokonferenčného systému.

Čo hovoria zamestnanci: „Všetci bez ohľadu na pozíciu sú ochotní pomôcť a ísť nad rámec, len aby bola práca skutočne odvedená.“


20. Spoločnosť McDonald´s

Centrála:

Spojené štáty

Počet zamestnancov: 1 850 000

V čom je skvelá: McDonald´s aktívne zapája zamestnancov do rozvoja všetkých siedmich Hamburger univerzít, kde sa zamestnanci učia vedeniu reštauračných prevádzok.

Čo hovoria zamestnanci: „Rád pracujem pre túto spoločnosť. Som rešpektovaný a tu som súčasťou tímu. Zaobchádza sa so mnou bez ohľadu na moju špeciálnu potrebu.“


19. Spoločnosť Accor

Centrála:

Francúzsko

Počet zamestnancov: 160 000

V čom spočíva silná stránka spoločnosti: V Argentíne je otvorenie nových Accor hotelov oslávené špeciálnymi raňajkami a prípitkom pre nových zamestnancov. Každý zamestnanec je pozvaný, teda zúčastnia sa osláv a pritom sa spoznávajú.

Čo hovoria zamestnanci: „Na Accore sa mi najviac páči to, že na základe žiadosti môžem ľahko prestúpiť z jednej lokality do druhej, čo mi umožňuje objavovať nové krajiny, mestá a kultúry.“


18. Spoločnosť American Express

Centrála:

Spojené štáty

Počet zamestnancov: 62 877

Prečo je skvelá: „Prize Patrol“ – skupina štyroch alebo piatich lídrov sa dala dohromady a prekvapila svojich kolegov s kvetinami alebo darmi pred ich spolupracovníkmi, aby tak oslávili ich úspechy.

Čo hovoria zamestnanci: „Takmer všetci, ktorých som stretol v tejto spoločnosti idú nad rámec a dávajú svoje najlepšie, aby vyhoveli klientovým požiadavkám bez ohľadu na ich pozíciu v spoločnosti.“

„Milujem tú flexibilitu v plánovaní a to, že je možné mať jeden extra týždeň voľna.“
 

17. Spoločnosť General Mills

Centrála:

Spojené štáty

Počet zamestnancov: 39 000

Prečo je skvelá: General Mills má svoju vlastnú internú globálnu sociálnu sieť, ktorá je k dispozícii všetkým zamestnancom. Tá podporuje prepojenie a výmenu nápadov a záujmov medzi spolupracovníkmi.

Čo hovoria zamestnanci: „Je to neuveriteľne starostlivá spoločnosť a má veľkú sociálnu a environmentálnu zodpovednosť. Absolútne najvyššia etika. Som naozaj hrdý na to, že som súčasťou tejto spoločnosti a zaobchádzajú so mnou neuveriteľne dobre.“
 

16. Spoločnosť National Instruments

Centrála:

Spojené štáty

Počet zamestnancov: 6 704

Prečo je skvelá: National Instruments sa hlási k myšlienke „teniskového manažmentu“, aby boli informovaní o dianiach na nižších úrovniach zamestnancov. Myšlienka „teniskového manažmentu“ znamená sprostredkovanie rozhodnutí vedúcimi pracovníkmi, vrátane riaditeľa, ktorí sami navštívia podriadených.

Čo hovoria zamestnanci: „Vždy máš taký pocit, že si súčasťou niečoho veľkého. Malé veci napr. že náš generálny riaditeľ sa stravuje v tej istej reštaurácii ako my, ukazuje, že sme všetci jedna veľká rodina a to podporuje zdravé pracovné prostredie.“


15. Spoločnosť Intel

Centrála:

Spojené štáty

Počet zamestnancov: 104 116

Prečo je skvelá: Noví zamestnanci Intelu sú vítaní špeciálnym privítaním a darčekmi v prvých dňoch – čím Intel vyjadruje svoju orientáciu na nových zamestnancov.

Čo hovoria zamestnanci: „Táto firma je ako druhý domov a má veľmi priaznivé podmienky pre prácu. Žiadosti zamestnancov sú vypočuté a zodpovedané a všetko je zabezpečené tak, aby sme sa cítili tak pohodlne ako sa len dá.“


14. Spoločnosť Monsanto

Centrála:

Spojené štáty

Počet zamestnancov: 21 255

Prečo je skvelá: Spoločnosť každý rok udeľuje cenu za najsľubnejší udržateľný produkt, aby tak uznal najinovatívnejšieho a najviac pracovitého zamestnanca.

Čo hovoria zamestnanci: „Naša technológia má potenciál vplývať na globálnu dostupnosť potravín. To ma každé ráno dostane z postele von – obrovská výzva, obrovský osoh.“

„Ja som vo svojom pokroku obmedzený iba vo svojich vlastných limitov, nie limitov Monsanta.“

13. Spoločnosť Telefónica

Centrála:

Španielsko

Počet zamestnancov: 130 709

V čom spočíva silná stránka spoločnosti: Každý zamestnanec tejto firmy, ktorý pracuje vo firme minimálne rok, je kandidátom do Globálneho Rotačného Programu, ktorý mu umožňuje pracovať 6 mesiacov na špecifickom projekte Telefónica v inej krajine.

Čo hovoria zamestnanci: „V Telefónica sme neustále povzbudzovaní, aby sme sa stali lepšími v tom, čo robíme, v učení, v získavaní nových schopností, v prevzatí viac zodpovedností a ísť medzi našich klientov, aby sme tak získali skúsenosti našich zákazníkov. Je to skvelé miesto pre prácu.“


12. Spoločnosť Ernst & Young

Centrála:

Veľká Británia

Počet zamestnancov: 167 000

V čom spočíva silná stránka spoločnosti: Ernst & Young zapája do vedenia aj juniorských pracovníkov. V tomto roku poslala spoločnosť viac ako 2 300 stážistov z 27 krajín na svoju Medzinárodnú konferenciu vedenia.

Čo hovoria zamestnanci: „Pracoval som pre iné veľké spoločnosti, ktoré pomáhali lepšie zvládnuť nové pracovné prostredie, nové úlohy, ale skutočne som to pocítil iba v Ernst & Youngu – tu som v skutočnosti pocítil podstatu tejto kultúry.“
 

11. Spoločnosť PepsiCo

Centrála:

Spojené štáty

Počet zamestnancov: 300 000

Prečo je skvelá: Spolupracovníci majú svoj osobný cieľ vo svojom rozvojovom procese, ale spoločnosť im pomáha dosiahnuť hocijaký iný cieľ, len aby im zabezpečila rovnováhu pracovného a súkromného života.

Čo hovoria zamestnanci: „Spoločnosť si uvedomuje, že zamestnanci sú ľuďmi predtým ako sa stanú zamestnancami a preto poskytuje podmienky, ktoré umožňujú profesijný a osobný rozvoj každého z nás. PepsiCo dbá o vyváženie nášho súkromného života s pracovným aj o našu výkonnosť.“
 

10. Spoločnosť Autodesk

Centrála:

Spojené štáty

Počet zamestnancov: 7 254

Prečo je skvelá: Autodesk poskytuje všetkým oprávneným zamestnancom v Spojených štátoch 6 týždňovú dovolenku každé 4 roky, čo je najviac čo sa kedy ponúkalo.

Čo hovoria zamestnanci: „Práca v Autodesku mi umožňuje rozprávať sa ľuďmi z celého sveta, porozumieť ich perspektívam a vyhovieť ich potrebám. Nedokážem si predstaviť lepšiu prácu.“

9. Spoločnosť Diageo

Centrála:

Veľká Británia

Počet zamestnancov: 25 000

Prečo je skvelá: Firemná filozofia znie „užívať si život každý deň a všade.“ Spoločnosť a jej zamestnanci sa každý rok zúčastňujú eventov, aby zvýšili povedomie menej privilegovaných.

Čo hovoria zamestnanci: „Ja žijem pre Diageo. Pracujem tu už 10 rokov a neviem si predstaviť, že by som pracoval niekde inde! Každý deň sa teším do práce (aj v pondelok!).“

„Práci sa venujem celý. Som hrdý, že svoje ciele uskutočňujem tak, že pritom napĺňam aj obchodné výsledky.“


8. Spoločnosť W.L. Gore & Associates

Centrála:

Spojené štáty

Počet zamestnancov: 10 059

Prečo je skvelá: Každý zamestnanec spoločnosti má sponzora, ktorý ho vedie, mentoruje a pomáha mu uspieť v spoločnosti.

Čo hovoria zamestnanci: „Ľudia vám tu dávajú možnosť skutočne vynikať – starajú sa o vás a mentorujú vás, ale akonáhle ste pripravení, nechajú vás robiť veci po svojom.“

„Organizačná štruktúra spoločnosti – nedostatok hierarchie – umožňuje, aby náš tím fungoval ako rodina.“


7. Spoločnosť Federal Express

Centrála:

Spojené štáty

Počet zamestnancov: 151 344

Prečo je skvelá: FedEx má kultúru dobrovoľníctva, ktorá má globálny dosah a vzťahy s humanitárnymi organizáciami v prípade prírodných katastrof, podporuje organizácie mimoriadnej pomoci a úsilia.

Čo hovoria zamestnanci: „Začal som tu pracovať po mojich 65-tich. Som tu zamestnaný 6 rokov a netlačia na mňa, aby som išiel do dôchodku. Užívam si atmosféru v práci a som hrdý, že pracujem pre FedEx.“


6. Spoločnosť Marriott

Centrála:

Spojené štáty

Počet zamestnancov: 325 000

Prečo je skvelá: Podľa vzoru základných hodnôt spoločnosti, manažéri Marriott na malých sedeniach s podriadenými diskutujú otázky ako napr. dôchodkové sporenie, ako otvoriť bežný účet alebo zobrať si úver na auto.

Čo hovoria zamestnanci: „Myslím, že jedna z mnohých vecí, ktoré ma tu prekvapili bolo vedenie spoločnosti – poznajú nás podľa mena a pýtajú sa nás ako sa máme.“


5. Spoločnosť Microsoft

Centrála:

Spojené štáty

Počet zamestnancov: 96 052

Prečo je skvelá: Microsoft pustil program DigiGirlz v roku 2000, aby podporoval kariéru žien v oblasti technológií. Tento program je predstavený aj na stredných školách, aby dievčatá spoznali možnosti aj v tomto priemysle a má rečnícky panel na zodpovedanie prípadných otázok.

Čo hovoria zamestnanci: „Táto práca bola naozaj mojim snom. Nikdy som nepracoval pre takúto skvelú spoločnosť. Microsoft sa naozaj stará o svojich zamestnancov.“


4. Spoločnosť Kimberly-Clark

Centrála:

Spojené štáty

Počet zamestnancov: 57 929

Prečo je skvelá: Noví zamestnanci dostávajú uvítací balík, ktorý obsahuje informácie o podniku a o pozícii, správu od svojho mentora a kľúč – ako symbol na otvorenie dverí od najlepšej spoločnosti.

Čo hovoria zamestnanci: „Kimberly-Clark je rodina. HR oddelenie sa zameriava na blaho zamestnancov, aby sa cítili v bezpečí, chránení a boli ochotní pomáhať dosiahnuť ciele spoločnosti.“

3. Spoločnosť NetApp

Centrála:

Spojené štáty

Počet zamestnancov: 12 643

Prečo je skvelá: Novým zamestnancom NetAppu sú na mesačnom tréningu – na TOASTe- školenie o všetkých dôležitých veciach – predstavení vrcholoví manažéri, obchodné ciele, kultúra a hodnoty.

Čo hovoria zamestnanci: „NetApp je skvelé pracovisko, pretože každý zamestnanec dostáva príležitosť byť „iným tvorcom“ a pomáhať spoločnosti dostať sa na ďalšiu úroveň.“

„Táto spoločnosť dáva pocítiť zamestnancom, že záleží jej na nich.“
 

2. Spoločnosť Google

Centrála:

Spojené štáty

Počet zamestnancov: 34 311

Prečo je skvelá: Program „CarreerGuru“ spája nadriadených s podriadenými, aby poskytol dôverný koučing a poradenstvo o témach ako je vyváženie pracovného a súkromného života, osobný a profesijný rozvoj, komunikačné štýly, riešenie konfliktov, a pod.

Čo hovoria zamestnanci: „Síce je veľa miest v Silikónovom údolí, kde si môžete zarobiť veľa peňazí, Google je miestom, ktorého môžete nazvať svojim domovom. Vaši kolegovia sú vaši kamaráti a všetci sú veľmi dobrí v tom čo robia a robia to z vášne. Nejde tu len o samotnú spoločnosť, ale spoločnosť robia skvelou práve ľudia.“
 

1. Spoločnosť SAS Institute

Centrála:

Spojené štáty

Počet zamestnancov: 13 268

Prečo je skvelá: Generálny riaditeľ spoločnosti organizuje každý mesiac „Konverzáciu pri káve“, aby sa prediskutovali zamestnancom navrhnuté témy neformálne a bez akéhokoľvek nátlaku.

Čo hovoria zamestnanci: „Koncepcia zamestnanca – ktorému sa darí v tom prostredí a ktorému sú každodenné starosti minimalizované – je živá a využívaná. Nikde inde som sa necítil tak intelektuálne živý ako tu.“

Zdroj: GreatPlaceToWork.com

Facebook komentár