Neustále počúvame stále viac a viac o dvoch rôznych príbehoch o dianí v americkej ekonomike: 1) Nastáva veľké znovuzrodenie spotreby vďaka obnove trhu s bývaním a 2) Podnikateľská dôvera sa prevaľuje na mieste z dôvodu neistej politickej situácie obkolesenej fiškálnym útesom.

Železničný gigant, spoločnosť CSX, denne prepraví tony tovarov naprieč východom USA, čo z nej robí spoľahlivého smerodajcu americkej ekonomiky. I tak, spoločnosť vo svojom zverejnení výkazu ziskov a strát za 3. kvartál, CSX vykázala pokles objemov prepravy o 1 percentuálny bod kvôli spomaľujúcej sa ekonomike.

Obrázok systému prepavy spoločnoti CSX v USA

Práve sme sa rozprávali s Finančným riaditeľom (CFO) spoločnosti CSX, Frederikom Eliassonom, aby sme vyzistili, čo sa naozaj deje v ekonomike.

Počas našej konverzácie, sa jedna myšlienka stala dominantnou: Neistota zväzuje podnikaniu ruky.

Spýtali sme sa ako fiškálny útes – rýchlo sa približujúca expirácia kľúčových výdavkových plánov a znižovania daní – vplýval na ich spoločnosť a zákazníkov.

“Možeme sa na to pozrieť dvoma spôsobmi,” povedal Eliasson.

  1. Logistika a manažéri objednávajúci naše služby: ” Stretávame sa s obmedzeniami v súvislosti s tým, koľko tovaru chcú prepraviť” Tento jav je plošný a veľmi podobný k situácii, ktorú sme zažili minulý rok, keď Washington debatoval o dlhovom strope.
  2. Vyšší manažment: “Spoločnosti chcú budovať nové továrne a rozširovať existujúce zariadenia,” povedal. “Ale na vyššej úrovni manažmentu je značná neochota slačiť kohútik”

Nateraz sa podniky zamieravajú výhradne na zachovanie svojho biznisu, radšej ako podstupovať riziká a investovať do rastu. 

Spýtali sme sa Eliassona, čo si myslí, kto by bol lepším Prezidentom USA: Barrack Obama alebo Mitt Romney. “Najdôležitejšou vecou” je líder, ktorý “sa zameria na vytváranie istôt,” povedal.

Eliasson poznamenal, že mnoho ich zákazníkov plánuje svoj rast na 30 až 40 rokov vopred. Napriek tomu, sú neochotní vykonať tieto plány, najmä ak vedia, že regulačné prostredie sa môže zmeniť v priebehu pár mesiacov.  

Preklad: Boris Škulec

Zdroj: FinanceYahoo

Facebook komentár