-Washington Post ohlásila za prvý štvrťrok pokles zisku o 66%, ako u tejto novinovej a vzdelávacej spoločnosti došlo k výraznému poklesu počtu prihlásených študentov a musela minúť peniaze na odspisy
-spoločnosť vykázala celkový zisk vo výške 15,6 milióna dolárov, alebo 1,87 dolárov na akciu, oproti 45,8 milióna dolárov, alebo 4,91 dolárov na akciu o rok skôr. Posledný štvrťrok zahŕňal 2,44 dolárov na akciu v poplatku vzťahujúcom sa k investičnej spoločnosti v Corinthian Colleges. Celkové tržby  klesli o 6,9% 1,06 miliardy dolárov 
-analytici oslovení agentúrou Thomson Reuters očakávali zisku 4,35 dolárov na akciu a príjmy 1,06 miliardy dolárov
Wall Street Journal

Facebook komentár