V znamení obrovských zmien v bankovníctve od spustenia finančnej krízy banka Wells Fargo (symbol: WFC ) by aktuálne v tomto roku mala zarobiť viac peňazí, než akákoľvek iná banka v USA.

Analytici očakávajú, že v San Franciscu založená banka by mala v roku 2013 zarobiť 20,8 miliárd amerických dolárov. To je viac ako Bank of America (symbol: BAC ), Goldman Sachs (GS) a Morgan Stanley (MS), ktoré by podľa očakávaní, mali v kombinácií počas tohto roka zarobiť rovnakú sumu. JPMorgan Chase, ktorá tento titul získala v prechádzajúcich troch rokoch, by v roku 2013 mala mať zisk vo výške 35 miliárd dolárov, čo je viac než zisk od banky Wells Fargo.

Ale právne problémy JPMorgan by mali umožniť banke Wells Fargo aby sa ujala vedenia rebríčku najziskovejšej banky  USA. JPMorgan je s regulačnými orgánmi v procese vyjednávania dohôd o veľkosti 13 miliárd amerických dolárov, týkajúcich sa poskytovania hypoték.

( Súviasiace: TOP 25 spoločností, kde sa naozaj oplatí zamestnať ) 

Po dlhú dobu bola tradičná činnosť prijímania vkladov a poskytovanie pôžičiek v rámci finančného sektora vnímaná ako menej žiaduca. Banky chceli byť na Wall Street, kde Goldman a iní dosahovali veľké zisky v oblasti investičné bankovníctvo a obchodovania. Ale nárast predpisov a nižšieho dopytu po rizikovejších investíciách na Wall Streetu túto rovnicu otočil. Z toho ťažila banka Wells Fargo, ktorá do značnej miery uviazla vo svojom tradičnom bankovom podnikaní.

A čo viac, banka Wells Fargo použila finančnú krízu, na to, aby upevnila svoje vedúce postavenie v poskytovaní hypotekárnych úverov ako súperi BoFA a Citigroup (C), ktorí boli z finančnej krízy dosť razantne zasiahnuté a ďalšie zmizli úplne. Wells Fargo je v súčasnosti zďaleka najväčším poskytovateľom národným hypoték, ako vydáva zhruba tretinu všetkých úverov na bývanie. To sa v minulom roku vyplatilo a ukázalo sa to ako vhodná stratégia v prvej polovici tohto roka, keďže nízke úrokové sadzby vyvolali boom na poli refinancovania.

Bankoví investori a analytici uvádzajú, že rentabilita vlastného kapitálu, alebo ROE, ktorá slúži, ako najlepšia miera ziskovosti banky, pretože poukazuje na veľkosť a objem kapitálu, ktorý je potrebný na produkciu zisku je u banky Wells lepšia ako jej konkurenti. Zatiaľ v tomto roku ROE banky Wells Fargo je v priemere aktuálne na úrovni takmer 14%. Porovnajte to s 11% a 10% u bánk Goldman  Sachs a JPMorgan. Pred finančnou krízou mala banka Goldman Sachs bežnú úroveň ROE nad 20%.

( Súvisiace:TOP 20 produktů s astronomickou přirážkou )

ROE podobný banke Wells dosahuje aj US Bank, ktorá sa taktiež vyhýbala podnikaniu na Wall Street. Táto banka mala v poslednom štvrťroku ROE vo výške 16%.

Je to už celkom dlho, kedy nejaká americká banka bola ohodnotená ako najziskovejšia na svete. Tento post získali najväčšie banky v Číne, aj keď všeobecne sa zdá, že na ich súvahách sa hromadí veľký objem problémových úverov.

A dokonca aj v Spojených štátoch, analytici uvádzajú, že banka Wells Fargo si tento jej titul najziskovejšej banky (v čistom zisku) neponechá dlho. Tento titul by sa mala v roku 2015 vrátiť banke JPMorgan. Takže Wells, uži si to, pokiaľ tento úspech trvá.

Zdroj: ABC

Facebook komentár