Ako sa blíži koniec roka 2012, začíname sa pozerať na rok 2013 a ďalej. Túžby a sny musia byť vždy v hľadáčiku dnešnej reality. Všetko čo sa stane vychádza zo súčasných svetových štruktúr, udalostí, lídrov v politike a peňazí. Prvým z bodov ktoré je potrebné si všímať sú štruktúry okolo nás, ktorými je obklopené všetko, spolu so súčasnými vodcami a ich postojomi – toto bude základ budúcnosti v najbližších rokoch.

Z očakávaniami zmien v rôznych oblastiach musíme ostať pragmatický  v pohľade do budúcnosti.  Svet nie je jednoduchý, takže je dobré  sa pozrieť na to čo ho momentálne formuje a bude formovať aj v budúcnosti. Pohľad na budúcnosť v týchto suvislostiach nám môže dať lepšiu predstavu o budúcnosti.

Základom pre rozvoj spoločnosti je stav rodiny, ktorá je základom národa. To potom vplýva na stav národnej a globálnej súdržnosť v rámci svetových štruktúr. Napríklad porovnaním vývoja čínskej ekonomiky a rozvinutého sveta, dostaneme obraz o hospodárskych a menových schopnostiach civilizácií v dvoch blokoch.

Ak pochybujete o tom čo hovoríme, pozrite sa na začiatok úverovej krízy do roku 2007 a uvidíte že jej začiatok bol už o päť rokov skôr. Problémy ktoré vtedy prišli – vyriešili sa? Zmenil sa politický systém? Ide svet jasným smerom vpred alebo bojujú rôzne sily proti sebe? Zmenil sa finančny systém? Alebo je naďalej závislý na rade záchranných operácií, ktoré sa snažia držať pohromade štruktúry, ktoré sa v minulosti ukázali ako chybné? Pracujú vlády a finančné štruktúry súdržne na poskytovaní riešení, ktoré poskytnú rast v budúcnosti? Zdá sa, že politici ďalej sľubujú riešenia problémov (bez alebo s minimom detailov) a snažia sa vyvarovať toho, aby sme videli, že problémy, ktorým čelíme, sú dôsledkom minulých akcií podľa rovnakých dominantných štruktúr.

Máme silný fungujúci peňažný systém do budúcnosti? Nie, nemáme. Veria obyčajní ľudia viac v ich budúcnosť? Nie neveria. To, čo vidíme, je rastúca nespokojnosť medzi väčšinou ľudstva s tým, že ich budúcnosť je tak neistá. A z tejto nespokojnosti pramení nestabilita a neistota, ktorá sa neznižuje posledných sedem rokov. Ako rozvinutý svet klesá viac v hospodárskom výkone, táto rastúca vlna nespokojnosti sa môže ešte viac vystupňovať. A to je proti pozitívnemu obratu ktorý by sme radi videli v budúcnosti.

USA

Stále tu máme politikov neschopných robiť potrebné  reformy už niekoľko rokov. Z Washingtonu neprišli žiadne snahy o podporu rastu a zamestnanosti. Dôraz politkov a finančníkov bol aby bankový systém neupadol do depresie. Klobúk dole pred FEDom. Nálada v USA sa viac nezhoršuje a je nádej, že húževnatosť obyvateľov vytiahne USA zo stagnácie. Možno by sme mali pýtať: “Sú politici schopní poskytovať ekonomický rast, alebo jednoducho znížiť záťaž pre produktívnu časť národa?” Posledných päť rokov-keď rast bol tak potrebný – nie je vidieť, že by sa to stalo. Čo nás presviedča, že budúci rok sa to zmení k lepšiemu? A realita vyžaduje špecifické riešenia, a nielen vágne a všeobecné frázy.

Použitie kvantitatívneho uvoľňovania enormne zvýšilo množstvo peňazí v obehu a tak to bude až pokiaľ nezačne ekonomika rásť, a rast bude nielen naštartovaný, ale aj udržateľný. Ak sa tak nestane a rast zostane pod infláciu a populačným rastom, potom nafúknuté množstvo peňazí opäť zapne systém a vytvorí menovú infláciu, zatiaľ čo ekonomika sa zmenší. V kombinácii s klesajúcou dôverou môže dopad týchto dvoch faktorov ísť nad rámec samotnej recesie a viesť k masívnemu poklesu dolára a kúpnej sily. Potom sa situácia môže ľahko vymknúť spod kontroly.

Neschopnosť riešenia dlhovej krízy a riziko fiškálneho útesu môžu výrazne skomplikovať situáciu. Takže do roku 2013 vstúpime s týmto ekonomickým pozadím. Politická situácia, ktorá bude trvať až do volieb v Kongrese a Snemovne reprezentantov, bude aj naďalej neumožňovať vláde dostatočné zvládnutie súčasnej krízy. Následky môžu byť katastrofálne. Hlavné inštitúcie v USA zvažujú aj scénar pádu dolára, možnosť že budú musieť stiahnuť vojenský personál z územia mimo USA, a odmeňovanie štátnych zamestnancov bude nepostačujúce na zabezpečenie ich rodiny. Jedná sa o veľmi reálne scenáre pre budúcnosť, ktoré sa musia riešiť skôr ako k nim dôjde.

Takže to vyzerá, že rok 2013 prinesie to isté ako posledných päť rokov v ekonomike USA len situácia je oveľa krehkejšia. Je pozitívne že nádej obyvateľov môže aspoň trochu zlepšiť situáciu a tak by nemuselo dôjsť k poklesu. Záleží ale na politikoch.

Eurozóna

Nedostatky politických štruktúr v Eurozóne sú evidentné  v posledných rokoch počas krízy. Tá trvá dlhšie ako ktokoľvek očakával a darí sa jej zvýrazňovať slabosti národov. Vodcovské schopnosti európskych politikov nie sú ohromujúce a pokračuje uprednostňovanie straníckych záujmov pred záujmami Európy. Nevidíme žiadny dôvod na zmenu v najbližšom čase. 

Zväčšovanie týchto chýb počas roku 2013 zvyšuje rozčarovanie obyvateľov a tendencie k socialnym nepokojom, zhoršovanie finančnej situácie a nezamestnanosti.

Obávame sa,že kríza v Eurozóne bude pretrvávať, prípadne sa zhoršovať v priebehu celého roku 2013.

Situácia na juhu Eurozóny sa viac zhoršuje:

  • Očakávame, že Grécko opustí Eurozónu v najbližších 12 mesiacoch.
  • Problémy, ktoré je vidieť v Španielsku sa nevyriešia a budú sa zhoršovať v spolu s prebiehajúcou recesiou. Môžme očakávať, že Španielsko požiada o finančnú pomoc.
  • Taliansko sa pohybuje po špirále k stavu, keď bude tiež potrebovať pomoc. To by prinieslo veľké problémy celej EÚ.

Akonáhle sa to stane, nákaza zhorší stav aj ostatných členov, vrátane Nemecka, ktoré exportuje v rámci Eurozóny 40%.

Ako sa bude chovať euro v týchto podmienkach? Asi nie veľmi dobre. Ako mena, ktorá tu je dvanásť rokov, nikdy nebolo v situácii ako teraz.

Sú v Eurozóne predstavitelia schopní zvládnuť túto situáciu? Pohľad na ich kroky v priebehu posledných niekoľkých rokov tomu veľmi nenasvedčuje. Predpokladáme, že hodnota eura bude klesať a v Európe sa udeje podobný scenár ako v USA, len vo väčšej miere.

Ázia/Čína a príchod celosvetového čínskeho juanu

Prirodzený vzťah Číňanov ku usmerňovaniu a spolupráci je základom rozvoja Číny v posledných rokoch. Lacná pracovná  sila zabezpečila výrazný export a ovplyvňuje aj vnútorný  trh. Dvojciferný rast ostáva stále cieľom, ale zároveň  sa zvyšuje riziko sociálnych nepokojov a veľmi nerovnomernej distribúcie bohatstva, čo musí riešiť vláda. Populácia 1.3 miliardy je obravské číslo. Aj keby sa miliarda ľudí mala dobre vďaka rastu ekonomiky, bude tu stále 300 milónov ľudí na pokraji chudoby. To je ako celá populácia USA!

Ale aj Čína musí vedieť, že jej ekonomika musí dosiahnuť úroveň sebestačnosti natoľko, aby to bolo spoľahlivé do budúcnosti. Na to sa musí stať menej závislá na exportných trhoch a zahraničných investíciach.

Myšlienka, že Čína prispeje k rastu západných krajin je hlúpa, zvlášť ak vidíme,že vyrába tovar stále lacnejšie aj pri vyššej kvalite a pomaly odstraňuje svoju závislosť na dovážanom tovare. Časom budú vyrábať všetko lacnejšie, a v požadovanej kvalite, ako v západnom svete. To spôsobí presun bohatstva zo Západu na Východ v dlhodobom pohľade globálnej ekomoniky.

Preložil: Vladimir Strenk

Zdroj: Gold Forecaster

Facebook komentár