Rok 2012 bol rokom v ktorom som sa investori oveľa lepšie zoznámili s štátnym dlhom. Nižšie je ukážka, ktorá zobrazuje ceny swapu kreditného zlyhania zo štátneho dlhu 42 krajín z celého sveta. Z toho iba jedna krajina pocítila v roku 2012 zvýšenie rizika bankrotu a to Argentína. 6 krajín zažilo pokles rizika o viac ako 70%, všetko európske krajiny. A zatiaľ čo má USA stále nízke riziko bankrotu v porovnaní s ostatným svetom, v roku 2012 pokleslo iba o 16 %, čo je 4 najhorší výsledok v zozname. Fiškálny útes je jednoducho obrovský.

Zdroj: BespkeInvestment

Facebook komentár