Verite_v_rodovu_rovnost_Teraz_do_nej_mozete_investovat

Radi by ste investovali do rodovej rovnosti? Teraz tak môžete spraviť niekoľkými spôsobmi.

Národná banka Austrálie (NAB) zhromaždila začiatkom tohto roka až 500 miliónov austrálskych dolárov ($384 miliónov) od investorov, ktorí sa rozhodli propagovať rovnosť pohlaví na pracovisku a vyťažiť z tejto iniciatívy slušné investičné výnosy. Jedná sa o prvé dlhopisy v tejto krajine, ktoré sú spojené s rodovou rovnosťou.

Eva Zileliová, ktorá je riaditeľkou oddelenia pre skupinové financovanie v Národnej banke Austrálie, vraví: „Nestáva sa často, že kapitálové trhy skrížia cestu rodovej rozmanitosti.“

Súvisiace: Dokonca aj mladé ženy už zarábajú menej ako muži

Tieto dlhopisy sa vyznačujú päťročnou dobou splatnosti a sľubujú investorom ročné výnosy v hodnote 3,25%. Investície smerovali do austrálskych spoločností, ktoré sa snažia presadzovať rovnosť medzi mužmi a ženami v pracovnom prostredí.

Jednou z týchto spoločností je aj realitná agentúra Mirvac. Agentúra pre rodovú rovnosť na pracovisku, ktorá spadá pod austrálsku vládu, nedávno vyzdvihla iniciatívu tejto agentúry v rámci úsilia o dosadzovanie väčšieho počtu žien na pozície v predstavenstve spoločnosti. Spoločnosť Mirvac si totiž zaumienila, že ženy by mali tvoriť aspoň polovicu jej predstavenstva. Tento cieľ následne splnila v trojročnom predstihu.

V rámci dlhopisov spojených s rodovou rovnosťou kráča NAB po stopách finančnej inštitúcie International Finance Corporation (IFC). Tá je členom medzinárodnej skupiny World Bank, ktorá vo veľkej miere investuje do podnikania v rozvojových krajinách. Inštitúcia IFC spustila v roku 2013 program vydávania dlhopisov s názvom „Banking on Women“.

Denise Odaro, ktorý je riaditeľom oddeleniea pre vzťahy medzi investormi v spoločnosti IFC, vraví: „Jednalo sa o prvý dlhopisový program svojho druhu, ktorý bol zameraný na vytváranie príležitostí pre podnikateľov ženského pohlavia na rozvíjajúcich sa trhoch. V rokoch 2013 a 2014 boli vydané dve skupiny dlhopisov, prostredníctvom ktorých sa zhromaždilo $268 miliónov a bolo tak podporených viac než 20 projektov.“

Narastajúci dopyt po „sociálnych dlhopisoch“

V súčasnosti narastá dopyt po investíciách, ktorých účelom je financovanie rôznych projektov v sociálnej sfére. To viedlo Medzinárodnú asociáciu pre kapitálové trhy (ICMA) v Londýne k tomu, aby v tomto roku vydala nové smernice o transparentnosti obchodovania so sociálnymi dlhopismi.

Inštitúcia IFC odvtedy zlúčila svoj program „Banking on Women“ do širšieho programu sociálnych dlhopisov. Odaro tvrdí, že tento krok viedol k rozširovaniu investorskej základne spoločnosti. Vraví: „Jednoznačne sme svedkami narastajúceho dopytu zo strany investorov po dlhopisoch, ktoré sa týkajú životného prostredia, sociálnych otázok či vládnych záležitostí. Prevládajúcim trendom je fakt, že podobné finančné produkty začínajú byť atraktívne aj pre mainstreamových investorov. Bez ohľadu na to sa však aj naďalej musíme vysporiadať s istými prekážkami, medzi ktoré patria napríklad požiadavky na vhodnú likviditu a postačujúcu rozmanitosť emitentov.“

Vzhľadom na objem investícií sú dnes ešte stále najpopulárnejšími dlhopisy spojené s environmentálnymi projektmi. Údaje organizácie ICMA hovoria o tom, že v prvých deviatich mesiacoch tohto roku boli vydané „zelené“ dlhopisy v celkovej hodnote $80 miliárd. Te je viac ako celková hodnota z roku 2016.

Ale aj popularita sociálnych dlhopisov postupne narastá. Zileliová tvrdí, že dlhopisy zamerané na rodovú rovnosť spadajú pod „prirodzený vývoj ponuky banky“, ktorá v minulosti vydala dlhopisy spojené s financovaním klimatických projektov. Austrálska banka má zároveň v pláne vydať ďalšie dlhopisy orientované na sociálnu sféru. Zileliová vraví: „Radi by sme stavali na vydávaní dlhopisov, ktoré sú zamerané na sociálne zodpovedné investovanie. Či už sa bude jednať o rovnosť pohlaví alebo o inú spoločenskú tému.“

Súvisiace: UBS už cez fondy investuje do podnikov, ktoré vedú ženy

Sociálne dlhopisy by mali aj naďalej pútať pozornosť ambicióznych investorov. Nie je však pravdepodobné, že sa vyrovnajú objemom dlhopisov spojených s klimatickými projektmi. Zileliová vyhlásila: „Nemyslím si, že majú potenciál dosiahnuť väčší úspech ako zelené dlhopisy.“ Ďalej dodáva: „Do financovania rodovej rozmanitosti je možné usmerniť iba obmedzený objem finančných prostriedkov. Nemyslím si, že táto úroveň bude postačovať na to, aby prekonala kapacitu financovania prostredníctvom klimatických dlhopisov.“

Zileliová tiež priznáva, že nezanedbateľnou prekážkou je analyzovanie dopadu daných investícií. Pri klimatických dlhopisoch môžu investori sledovať, nakoľko prispeli ich peniaze k znižovaniu úrovne uhlíkových emisií. Čo sa týka sociálnych dlhopisov, je oveľa náročnejšie určiť vhodné štandardy pre rôznych vypožičiavateľov a sociálne témy.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: TheEconomist, TheGuardian

Facebook komentár