V posledních několika desetiletích, byly rozvíjející se trhy módou pro podnikání a investice. Během té doby bylo slyšet velmi málo o průmyslu USA, který se většinou schovával vzadu, daleko od záře reflektorů. Vše o čem jsme slýchali byla nová globální ekonomika a rostoucí světová plochost. Americké podniky začaly nejdříve outsourcovat výrobu, pak kancelářskou správu, a dokonce i některé technické schopnosti (obvykle považována za naši výhodu před ostatními, méně rozvinutými zeměmi). 

Nyní, po letech rostoucího pokroku, pozornosti a investic se zdá, že vlna rozvíjejících se trhů konečně pohasíná. Proč? Docela jednoduše, svět se změnil. Například, zatímco Čína byla dlouhou dobou jedničkou v levné výrobě. V poslední době tuto pozici přebírají Indie a Mexiko, podle článku z května 2009 v magazínu Industry Week (Čína přichází o low-cost výrobu ve prospěch Indie a Mexika, Agence France- Presse). 

Tentýž článek dokonce cituje studii od AlixPartners která odhalila, že v té době byly náklady na výrobu automobilů v čínském závodě jen o šest procent nižší než v americkém. Navíc příběhy z nedávné minulosti společnost utvrzují o nemilé realitě. Stále existuje mnoho problémů s přesunem podniků do zahraničí, a to nejen z hlediska logistiky. 

Téměř před rokem jsme zaznamenali, že společnosti jako Farouk Systems museli vynaložit značné částky měsíc co měsíc na jejich neustálý boj, aby se zabránili kopiím svých produktů, které byly vyráběny v Číně hned vedle jejich legitimního zboží (Ozdravení ve výrobě, nebezpečí stále hrozí). Stejný článek odkazuje na Carlisle Wheel and Tire jako jednu z mnoha firem, které měly velké problémy v řízení jakosti zahraniční produkce. 

Co to všechno znamená? Že dlouhodobý trend outsourcingu se jak se zdá s největší pravděpodobností chýlí ke konci. Ve skutečnosti se může tok produkce obrátit a začít tak proudit zpět do Spojených států. To by byl velmi choulostivý, dlouhodobý trend, který nemusí získat žádnou významnou pozornost několik let. 

Skutečný základní princip je, že vše co je ve světě byznysu, ekonomie, politiky a má vliv na investiční svět se cyklí. Některé cykly jsou určitě delší než jiné. Jedním z příkladů kratší verze je staré rčení populární mezi obchodníky, “Prodej v květnu a vypadni”, které odkazuje na přirozenou tendenci akciových trhů zpomalovat přes léto (což je v současné době velmi patrné), a poté obchodování opět znovu vzroste na podzim. 

Stejně jako obchodní činnost a objem přichází v cyklech, tak i ekonomika, včetně všeho od inflace přes úrokové sazby po vládní výdaje a důvěru spotřebitelů. Všechny tyto věci jsou v cyklech, i když s různou délkou, závažností a důsledky. 

Tato myšlenka, že všechno přichází cyklech, je jedním z našich klíčových argumentů, proč investoři potřebují aktivní přístup ke správě portfolia. Pro ty, kteří to chtějí dělat sami, to znamená závazek dostatečného času na studium ekonomiky a trhů tak, aby byly trvale obměňovat jejich holding na základě měnící se ekonomického prostředí. 

Pro ty, kteří nechtějí věnovat svůj čas, energii a soustředit se na tento kontinuální (a někdy i nadpozemský) úkol. Východiskem je potřeba hledat (a doufejme, že i najít) správce aktiv, který je ochoten udělat tuto práci za ně. 

I když tyto služby rozhodně nejsou zadarmo, jsou absolutní nutností pro investory neochotné dělat terénní výzkum sami. Musím však říci, že investování není snadný úkol. Americký přístup na finanční trhy, dělá naši zemi jednou z nejlepších na světě. Je však důležité pochopit, že to nám v žádném případě nezaručuje oběd zdarma. 

Zdroj: Treece Investments

Facebook komentár