Ženy tvoria polovicu pracovnej sily, no zatiaľ iba 4.2 percenta riaditeľov zo zoznamu Fortune 500 sú ženy .

Je to šokujúce percento ak si uvedomíte, že v Amerike dosiahne vysokoškolské vzdelanie viac žien ako mužov  a viac žien ako mužov dosiahne úplne stredoškolské vzdelanie.

Podľa prevádzkovej riaditeľky Facebook  Sheryl Sandberg, sme v “slepej revolúcii”pre ženy. V konečnom dôsledku menej žien na vrchole znamená zlý biznis.

Je dokázané, že spoločnostiam  sa darí lepšie, keď majú v správnych radách viac žien. “Ženy vo vedení pridávajú svoje vlastné pohľady, skúsenosti a znalosti, ktoré nemôžu byť nájdené nijakým iným spôsobom len rodovou diverzitou“, hovorí Carol Evans, výkonný riaditeľka  Národnej asociácie pre ženský výkonný manažment. (NAFE)

Pre určenie top spoločností, ktoré  podporujú ženské vedúce pozície, NAFE zostavilo zoznam  top 10  spoločností  v ktorých ženy môžu pracovať práve teraz, založenom na prieskume, ktorého výsledkom je 200 žiadostí. Tu je finálny zoznam spoločností, a to prečo sú lepšie pre ženy:

1. IBM

Prečo je skvelá: Pomimo ženskej výkonnej riaditeľky, Ginny Rometty, táto technologická spoločnosť má “ viac ako 12 000 žien, ktoré sú považované za súčasť výkonného pavúka“.

S centrálou v Armonku, NY., 30% z 441 912 zamestnancov celosvetovej pracovnej sily IBM sú ženy a 27% z nich sú vedúce výkonné pracovníčky.

2. Abbott

Prečo je skvelá: “ V roku 2011 táto spoločnosť mala o 77% viac žien vo výkonnom manažmente Abbott ako to bolo v roku 2001.
S centrálou v Abbott Park, III., 49% z pracovnej sily 32 683 zamestnancov Abbott sú ženy a 42% z nich sý vedúce pracovníčky.

3. AstraZeneca

Prečo je skvelá: “Oficiálne programy mentoringu ( živé alebo virtuálne) podporujú ženy s potenciálom posunúť sa na vedúce úlohy.“

S centrálou v Washingotne, Del., 55% z 9249 zamestnancov sú ženy a 41% z nich sú vedúce pracovníčky.

4.General Mills

Prečo je skvelá: “Existujú v nej výhody sponzorovania , ktoré vytvárajú dvojice z vice-prezidentov a advokátov na úrovni riaditeľov so sľubnými ženskými vedúcimi pracovníčkami vo výrobe, informačných systémoch a inžinierskych funkciách“.
S centrálou v Minneapolis, Minn., 40% zo 16 939 zamestnancov General Mills sú ženy a  37% z nich sú vedúce pracovníčky.

5.Johnson & Johnson

Prečo je skvelá: ” Program Crossing the Finish line ( Prekročnie cieľovej čiary) spoločnosti  Johnson & Johnson učí ženy pochádzajúce z rozdielnych kultúr a ich supervízorov tomu, ako preklenúť bariéry k rozvoju a urýchleniu ich kariér; v 2011 sa ponuky programu zdvojnásobili.“

S centrálou v New Brunswick, N.J., 47% z 35 942 zamestnancov Johnson & Johnson sú ženy a 31% z nich je sú výkonné pracovníčky.

6.KPMG

Prečo je skvelá: “V poslednom zamestnaneckom prieskume, 81% žien, ktoré pracujú pre túto audítorskú, daňovú a poradenskú firmu povedalo, že mali možnosti pre vzdelávanie sa a profesionálny rozvoj.“

S centrálou v New Yorku, N.Y., 47% z 22 152 zamestnancov spoločnosti KPMG sú ženy a 37% z nich sú vedúce pracovníčky.

7. Marriott International

Prečo je skvelá: “ Číslo ženských firemných manažérov v Marriott International sa zvýšilo o 80% od roku 2002.“
S centrálou v Bathesda, Md., 55% zo 100 412 zamestnancov spoločnosti Marriott International sú ženy a  40% z nich sú firemné manažérky.

8.Proctor & Gamble

Prečo je skvelá: “Nádejné ženské zamestnankyne majú tiež prístup k cenným komunikačným a trénovacím možnostiam, ktoré im môžu vopred pomôcť v kľúčových pozíciách, predovšetkým vďaka úsiliu firemnej Corporate Women´s Leadership Team, zahŕňajúcej výkonné firemné manažérky z každej obchodnej funkcie.“

S centrálou v  Cincinnati, Ohio, 43% z 34 300 zamestnancov Proctor & Gamble sú ženy a 34% z nich sú vedúce pracovníčky.

9. Prudential Financial

Prečo je skvelá: “Ženy nie len predstavujú väčšinu zo zamestnancov študujúcich MBA vo firme ale aj zvýšili svoju účasť vo výkonnom kaučingu minimálne o viac ako 40% od roku 2010.“
S centrálou v  Newarku, N.J., 52% z 18 866 zamestnancov Prudential Financial sú ženy a 33% z nich sú vedúce pracovníčky.

10.State Farm Insurance

Prečo je skvelá: “Ženy, ktoré si chcú zdokonaliť svoje vodcovské schopnosti participujú v niektorej z  194 skupín zamestnancov alebo využívajú  nespočetné mentorovacie možnosti v spoločnosti, ktoré im pomáhajú  zrýchliť ich profesionálny rast, riadiť diapazón svojej kariéry a usmerňovať rôzne kultúry a generácie.“

S centrálou v Bloomingtone, III., 63% z 63 258 zamestnancov State Farm Insurance sú ženy a  40% z nich sú výkonné pracovníčky. 

Preložila: Marcela Kubušová

Zdroj: Finance.Yahoo

Facebook komentár