Vladimír Putin.

Vladimír Putin.

V politickom napätí medzi Európskou úniou a Ruskom v oblasti energetiky by sa mohol otvoriť nový studený front. Tentoraz v Arktíde.

EÚ v priebhu miného týždňa predložila návrhy, ktoré by podľa jej názoru mohli tlačiť na zákaz ťažby nových ložísk ropy, uhlia a plynu v Arktíde, v snahe chrániť tento región pred ďalšími rušivými klimatickými zmenami.

Rusko, ktoré je hlavným držiteľom arktického územia, kde sa nachádza veľké množstvo zásob uhľovodíkov a rýb, nie je príliš spokojné s návrhmi, ktoré ruský vicepremiér Alexander Novak vo štvrtok povedal televízii CNBC označil, že boli politicky motivované a nezmyselné.

Konkrétne poznamenal: „Bol som trochu prekvapený, keď som o tom včera počul. Prečo Arktída, prečo nie rovník? Dalo by sa vybrať niekoľko miest na svete, kde musí byť zakázaná ťažba ropy a plynu.”

Dodal: “Tento návrh nemá inú, než politickú motiváciu,” … ″Čo nám tieto vyhlásenia hovoria – že v súčasnej dobe musíme zastaviť ťažbu všetkých objemov v rámci produkovaného plynu?” Myslím si, že autori týchto návrhov veľmi málo rozumejú skutočnému stavu vecí.“

Návrhy EÚ prichádzajú v čase, keď je už napätie medzi Ruskom a EÚ v oblasti energetiky a konkrétne zemného plynu naozaj na vysokej úrovni. Ceny tejto komodity rastú, pretože dopyt Európy je zasiahnutý nižšími objemami dodávok, než sa očakávalo.

Súvisiace: Európa sa v oblasti energií stala „rukojemníkom“ Ruska

Rusko uviedlo, že zvýšilo dodávky plynu, ale kritici tvrdia, že svoj export plynu do regiónu využíva na politické účely, predovšetkým na snahy získať od Nemecka certifikáciu plynovodu Nord Stream 2. Rusko odmietlo, že by využívalo európsku plynovú krízu, pričom prezident Vladimír Putin v stredu trval na tom, že Moskva nepoužíva zemný plyn ako zbraň.

Arktické nepokoje

Napätie v Arktíde medzi regionálnymi hráčmi už niekoľko rokov narastá, najmä vo svetle pokojného rozširovania politického, ekonomického a vojenského vplyvu Ruska.

Na rozdiel od Ruska, EÚ je relatívne novým hráčom v Arktíde a blok sám osebe nie je členom Arktickej rady – medzivládneho fóra, ktoré poskytuje prostriedky na podporu spolupráce, koordinácie a interakcie medzi arktickými štátmi, hoci Rada zahŕňa členské štáty EÚ – Dánsko, Fínsko a Švédsko.

Zdá sa, že EÚ sa snaží posilniť svoju úlohu v tomto regióne a v stredajšom návrhu, ktorý predložila Európska komisia, uviedla, že „arktický región má pre Európsku úniu zásadný strategický význam, pokiaľ ide o zmenu klímy, suroviny, ako aj geostrategický vplyv.

Uviedla, že sa zameria na „posilnenie angažovanosti EÚ“ v regióne prostredníctvom „prispievania k udržaniu mierového a konštruktívneho dialógu a spolupráce v meniacej sa geopolitickej oblasti, k udržaniu bezpečnej a stabilnej Arktídy“ a „ponechaniu produkcií ropy, uhlia a plynu“ v rámci nízkych úrovní, a to aj v arktických oblastiach “a„ podporovať inkluzívny a udržateľný rozvoj arktických regiónov, v prospech jeho obyvateľov a budúcich generácií.“

Arctic Institute, centrum pre cirkumpolárne bezpečnostné štúdie uvádza, že Arktída je neoddeliteľnou súčasťou ruského hospodárstva a územia, jej pobrežie predstavuje 53% pobrežia Severného ľadového oceánu a populácia krajiny v tomto regióne predstavuje zhruba 2 milióny ľudí – čo je približne polovica ľudí žijúcich v Arktíde v rámci celého sveta.

Ruský minister pre rozvoj ruského Ďalekého východu a Arktídy – Alexej Čekunkov v júni poznamenal, že „Arktída je motorom hospodárskeho rastu. Predstavuje 10% nášho HDP a 20% nášho vývozu “a Rusko si je vedomé udržateľnosti v regióne; téma predsedníctva Ruska v Arktickej rade, v pozícii, ktorú bude zastávať do roku 2023, je „Zodpovedná správa za trvalo udržateľnú Arktídu“.”

Súvisiace: Vladimír Putin: “Rusko nepoužíva energie ako zbraň”

Podľa nórskeho polárneho inštitútu, ktorý prišiel s varovaním, že „výrazné regionálne otepľovanie vedie k neustálym stratám, je udržateľnosť veľkou otázkou pre región, ktorý je výrazne ovplyvnený zmenou klímy: Arktída sa otepľuje asi dvakrát rýchlejšie, ako je celosvetový priemer. Topenie morského ľadu v rámci topenia ľadovcov a grónskeho ľadovca “predstavuje drastické dôsledky pre ľudí a prírodu v regióne a vo svete”.

Novak položil otázku, či návrhy znamenajú, že sa budú musieť sťahovať aj ľudia žijúci a pracujúci v tomto regióne.

V priebehu tohto týždňa poznamenal: “V ruskej arktickej zóne žije veľa ľudí, v týchto regiónoch žije mnoho osád a komunít, venujeme toho veľa na podporu ich aktivít.” Čo by sme z týchto vyhlásení mali vyvodiť – že musíme ukončiť všetky ľudské činnosti, kompletne odstrániť osídlenie v týchto oblastiach?“

Poznamenal, že návrhy sa však netýkajú len Ruska, ale aj USA, Kanady a Islandu a Nórska (ktoré sú v Európskom hospodárskom priestore, teda v EÚ) majú tiež svoje územie v Arktíde a sú členmi Arktickej rady.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: CNBC, Bloomberg

Facebook komentár