Čo je supercyklus?

Od prelomu storočia sme boli svedkami rastu cien komodít, až natoľko, že ekonómovia si myslia, že sme uprostred komoditného supercyklu.

Myšlienka supercyklu pochádza od Nikolaja Kondratieva z Ruska a Josepha Schumpetera zo Spojených štátov, najmä opis tej ekonomickej aktivity, ktorá sa vyskytuje v dlhých vlnách alebo cykloch v rozpätí 40 až 60 rokov. Kondratievova vlna je podobná hospodárskemu cyklu so striedavým vysokým a nízkym rastom, ibaže vo väčšom časovom rozpätí.

Súvisiace: Deutsche Bank: Bublina musí pokračovať, aby udržala “súčasný finančný systém”

Krajiny pri industrializácii potrebujú rastúce množstvo surovín, po čom nasleduje zníženie množstva dôsledkom prechodu z výrobnej ekonomiky na ekonomiku služieb. Ak aplikujeme myšlienku supercyklu na komodity, pohyb cien komodít bude mať podobu obchodného cyklu so striedavými periódami vysokého a nízkeho rastu.

O aké typy komodít ide?

Produkty, ktoré používame na dennej báze – od oblečenia cez jedlo až po autá – sú vyrobené s použitím prírodných zdrojov našej planéty. Sme závislí na týchto komoditách a ako rastie svetová populácia, požadujeme rastúce množstvo priemyselných a poľnohospodárskych surovín. Ľudia cez tisícročia obchodovali s tovarmi na trhoviskách. V súčasnosti medzi najčastejšie obchodované komodity patria:

Bavlna

Materiál použitý na výrobu vášho oblečenia! Bavlna je jedným z najstarších známych vlákien a medzi popredných výrobcov mäkkého vlákna sú Čína, India a Spojené štáty.

Hliník

Najčastejšie sa vyskytujúci kovový prvok v zemskej kôre sa využíva v elektronike, doprave, stavebníctve, na výrobu kuchynských potrieb a balenie potravín. Ťaží sa predovšetkým v tropických častiach sveta s najväčšími známymi zásobami, medzi ktoré patrí najmä africká krajina Guinea.

Káva

Zábavným faktom je, že kávové bôby vôbec nie sú bôby, skôr sú to semená vnútri ovocia kávovníkov. Táto trhová plodina rastie len v šírkach medzi obratníkom Raka a Kozorožca, a Brazília je zďaleka najväčším vývozcom kávy na svete, ktorá je zodpovedná za tretinu globálneho exportu kávy.

V tabuľke nižšie môžete vidieť pohyb cien komoditného koša od roku 1900. Samozrejme sú obdobia nízkeho rastu a obdobia vysokého rastu. Kým prevažuje negatívny trend cien komodít, t. j. komodity časom zlacnejú, od roku 2000 sa komodity vyvíjali veľmi priaznivo. Tomuto silnému nárastu cien všetkého od bavlny po železné rudy hovoria ekonómovia a investiční analytici komoditný supercyklus.

Súvisiace: Komodity sa pohybujú v supercykloch od “Euro Pacific Capital”

Veľký posun sa schyľuje ku koncu

V supercykle sa vždy vyskytuje krátkodobá nepredvídateľnosť, často v dôsledku nepredvídateľných faktorov ako sú vojny alebo technologický pokrok.

Graf – Index komodít: Veľká zmena paradigmy

Pri komoditách vojna alebo nejaký pokrok v doprave by viedli k rastu dopytu po prírodných zdrojoch. Zároveň, dodávky komodít by zaostávali za dopytom. Pri tovaroch ako sú priemyselné kovy, ktorých je treba vybrať zo zeme, môže trvať roky, kým budú k dispozícii nové dodávky, v dôsledku čoho dodávky nespĺňajú mieru požadovaného dopytu a ceny narastú.

Takže 100ročný trend klesajúcich cien komodít má danú cestu trendu rastu cien, alebo „Veľká zmena paradigmy“ ako tomu hovorí firma riadiaca finančné aktíva. V čom je vlastne problém?

Zatiaľ čo väčšina investorov sa zameriava na akcie, komodity popritom v tichosti padajú. Ceny ropy a zemného plynu poklesli ako aj ceny základných materiálov – medi, niklu a železnej rudy. Každého zaujíma to, či je to koniec komoditného supercyklu.

Od začiatku 21.storočia, vznikajúci trhový dopyt po komoditách začali pumpovať ceny smerom nahor. Rýchla industrializácia Číny ohromila trh, ich dopyt zapríčinil šok na trhu, čo mohol spôsobiť vyššie a vyššie prepätie. Keďže môže trvať desaťročia, kým sa vytvorí baňa, krivka dopytu a ponuky komodít môže zostať ďaleko od ekvilibria ešte dlhú dobu.

Súvisiace: Sedem vecí, ktoré možno neviete o uhlí – komodity

Veľký pád Číny

Toto spomalenie čínskej ekonomickej aktivity pravdepodobne prispelo k poklesu cien komodít. Čínska ekonomika sa spomalila z 11 % na 7 %. Rast je slabnúci aj v iných krajinách, Japonsko je v recesii, indická ekonomika je neistá a Rusku poškodila kombinácia ekonomických sankcií a vplyvov poklesu cien ropy.

Odpovede, či je to koniec komoditného supercyklu, sa líšia podľa toho, koho sa spýtate. Niektorí hovoria, že je jeho koniec, a iní, ktorým viac záleží na komoditách, hovoria, že ceny môžu aj budú ďalej stúpať.

Je nepravdepodobné, že ceny budú oveľa vyššie. S takým neistým globálnym rastom je ťažké povedať, odkiaľ príde impulz smerom nahor. Eurozóna sa bojí konca deflácie a ceny energie sú na rekordne nízkej úrovni. S takými vyhliadkami človek nechce sadiť na supercyklus pokračujúci v blízkej budúcnosti.

Súvisiace: Dlhodobé akciové cykly

Verdikt

Je možné, že komodity zažijú ďalší prospech, ak sa zmenia podmienky. Môžete mať iný názor, ale ak chcete investovať do komodít, najlepšie je ísť na najnižšiu cenu, na najmenej zadlžených výrobcov. Keď sú priaznivé časy, majú schopnosť produkovať veľké zisky a majú len zvládnuteľný dlh, čo znamená, že sa majú lepšie aj počas horších čias. Nemôžete vedieť koľko času máme pred ďalším výhodným obdobím pre komodity, možno dekádu. Tak vydržte!  

Zdroj: WallStreetSurvivor

Facebook komentár