Rekord_Nemecka_85_percent_elektriny_ziskalo_z_obnovitelnych_zdrojov_2017

Dňa 30. apríla, Nemecko vytvorilo nový národný rekord, v oblasti využívania energií z obnoviteľných zdrojov. Časť tohto dňa (počas predĺženého víkendu okolo 1. mája), 85% všetkej elektrickej energie spotrebovanej v Nemecku bolo produkovanej z obnoviteľných zdrojov, ako je vietor, slnko, biomasa a vodná energia.

Patrick Graichen z Agora Energiewende Initiative poznamenal, že kombinácia veterného a slnečného počasia na severe a teplého počasia na juhu, ktorá bola dosahovaná počas víkendu okolo 1.mája, viedla k tomu, že energie boli poháňané takmer výhradne z obnoviteľných zdrojov.

Ďalej uviedol: “Väčšina nemeckých uhoľných elektrární v nedeľu – 30. apríla ani nebola v prevádzke, pričom na obnoviteľné zdroje pripadá 85 percent elektriny celej krajiny,” … “Jadrové zdroje energie, ktoré podľa plánov majú byť do roku 2022 úplne vyradené, boli taktiež značne znížené.”

Súvisiace: Kostarika z 98% produkuje elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov

Graichen poznamenal, že dni ako 30. apríl sa do roku 2030 stanú “úplne normálnymi”, keďže federálne vlády z energetickej revolúcie pod označením “Energiewende”, začali už od roku 2010 skutočne ťažiť z výhod, plynúcich z investícií do obnoviteľných zdrojov energie. Nemecká energetická politika bola v médiách predmetom častých útokov, väčšinou z dôvodu záujmov okolo fosílnych palív, ktoré majú veľkú radosť ak sa niečo druhej strane nedarí. Avšak, kancelárka Angela Merkelová je horlivou stúpenkyňou tejto iniciatívy a nemecká verejnosť ju v tejto politike podporuje.

Ešte pred pár týždňami, v rámci energetickej aukcie práv na výrobu elektrickej energie z veterných elektrární pri pobreží Nemecka, väčšinu pozorovateľov bola prekvapená, keďže prišli s rekordne nízkymi cenami a to aj napriek skutočnosti, že do výberového konania neboli zapojené žiadne energetické dotácie. Kritici obnoviteľných zdrojov veľmi radi poukazujú na skutočnosť, že mnohé projekty v oblasti obnoviteľnej energie sú čiastočne financované vládnymi stimulmi, pričom zabúdajú, že tie isté vlády niekoľko storočí rozdávali peniaze daňových poplatníkov, práve spoločnostiam z oblasti fosílnych palív. Výsledky tejto poslednej aukcie poukazujú na nepravdivosť tvrdení, že obnoviteľné zdroje nemôžu bez štátnej pomoci prežiť.

V týchto dňoch je už častejšie vidno, že veterná a solárna energia sú často lacnejšie ako fosílne palivá a jadrová energia a netreba ignorovať fakt, kde fosílne palivá pre spoločnosť vytvárajú veľa negatívnych účinkov.

Rekord_Nemecka_85_percent_elektriny_ziskalo_z_obnovitelnych_zdrojov_2017_graf

Rekord_Nemecka_85_percent_elektriny_ziskalo_z_obnovitelnych_zdrojov_2017_graf_2

Súvisiace: Google chce v roku 2017 využívať výhradne obnoviteľné zdroje energie

Tento nový rekord Nemecka, v obnoviteľných zdrojoch poukazuje na pokračujúci trend. Zatiaľ pre rok 2017 obnoviteľnej energie boli vždy v Nemecku významným zdrojom elektrickej energie.

V marci tohto roku, viac ako 40% spotrebovanej elektrickej energie v krajine bolo poskytnutých z obnoviteľných zdrojov.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: RenewEconomy

Facebook komentár