Kto vedel, že takéto volatilné obdobie pre akcie bude vrcholiť maximami u technologického akciového indexu Nasdaq Composite a dosiahne úroveň, ktorá je spätá s obdobím prechádzajúcej internetovej bubliny?

Samozrejme je spravodlivé povedať, že index Nasdaq Composite v roku 2015 dostal odmenu z rastu technologického obra menom Apple, ako kacie tejto spoločnosti vzrástli o takmer 18%. Ďalšie spoločnosť s veľkou váhou – Microsoft je však v strate 0,7%, zatiaľ čo akcie spoločnosti Google sú v až 8% zisku. Americký akciový index Nasdaq samotný tak v tomto období získal 7,5%.

Analytik Guillaume Duchesne, so sídlom v Luxembursku pre BGL BNP Paribas poznamenal: “Áno, výkon akcií spoločnosti Apple bol impozantný. Ich potenciál je však nateraz obmedzený. Ale pozrite sa na výkony ostatných akciových spoločností, ako je Google, eBay, Adobe … tam to nie až tak zlé.”

Súvisiace: Akciové spoločnosti do ktorých investuje generácia milénia

Obavy z opakovania sa situácie pred 15 rokmi je v tomto prípade naozaj nevhodnou, keďže podľa tohto analytika si odvetvie informačných technológií zaslúži byť v súčasnosti investormi milované.

“Tento rast je veľmi pozitívny pre akcie zo sektora IT, pretože majú naozaj vhodné podnikateľské nápady a čelia naozaj dobrému vývoju, v súvislosti s veľkými dátami a … cloud computingu.” Pridajte k tomu ešte správy o udržatelnom zisku a investori budú v pomernom pohodlí s tým, ako sa toto odvetvie vyvíja.

Duchesne poznamenáva, že medzi najvhodnejšie spoločnosti patria Google a Oracle. A zatiaľ čo silný dolár zasahuje príjmy v poslednej úrode ziskov spoločností ako Google, Microsoft a ďalšie. Investori sú pravdepodobne ochotní prehliadať tento vplyv, aspoň pokiaľ sa jedná o strednodobý horizont.

“Tento sektor zostáva útočiskom a je naozaj vysoko kvalitným bezpečným útočiskom a ocenenia nie sú tak vysoké, čo je samozrejme veľkým pozitívom pre sektor.” Aj keď investori môžu byť priťahovaný odvetviami, od ktorých investori očakávajú väčšiu výnosnosť – ako je energetika a ťažba, môže to byť príliš skoro investovať do týchto akcií v dôsledku doznievajúcich otázok okolo dividend a kapitálových výdavkov.

Dechesne ďalej poznamenal: “Rast zisku na akciu v sektore IT je stále na úrovni 10%, čo je vysoko nad rastom 1%, ktorý je charakteristický pre širší index S&P 500.” Ocenenie na základe indexu MSCI USA ukazuje, že 12-mesačný pomer cien voči zisku do budúcna je na úrovni 16,2-násobku. Index ako celok dosahuje úroveň 17,5-násobku, 30,0-násobok pre oblasť energií, 19,9-násobku pre spotrebný sektor a 19,0-násobok pre spotrebný tovar.

Súvisiace: Žeby nové maximá akciového indexu Nasdaq? Nie tak úplne

Pomer cien voči zisku je u zdravotnej starostlivosti a ďalších sektorch, ktoré považuje za vhodné, na úrovni 18,4.násobku. Výslovne z toho sektora má v súčasnosti záujem o spoločnosť Merck & Co a verí, že biotechnologické spoločnosti sú v súčasnosti príliš drahé.

Skúste si pozrieť tento graf od Citigroup, ktorý bol zverejnený v piatok. Tabuľka poukazuje na celosvetové zmeny odvetví od roku 2007 a porovnáva ich k pohybu v cenách akcií.

Zdroj: Citi, Bloombrg

Facebook komentár