V_tychto_mestach_rastie_bublina_na_trhu_s_nehnutelnostami

Riziko kolapsu ceny nehnuteľností je v rámci svetového trhu najvyššie v Toronte. Tvrdí to najnovšia správa spoločnosti UBS o svetových bublinách v oblasti nehnuteľností („Global Real Estate Bubble Index“), ktorá skúma, na ktorých trhoch nehnuteľností dosahujú ceny dlhodobo neudržateľné hodnoty.

V správe sa píše: „Ročný nárast cien o 10% zodpovedá zdvojnásobeniu cien nehnuteľností v rámci každých siedmych rokov. To skrátka nie je dlhodobo udržateľný trend. Napriek tomu sa takýto vývoj udržiava aj naďalej, pretože majitelia nehnuteľností sa obávajú, že ich majetky sa postupom času prestanú zhodnocovať.“

Štúdia ďalej tvrdí, že majiteľov nehnuteľností poháňajú k zvyšovaniu cien bývania výhodné podmienky financovania, narastajúca miera bohatstva medzi najbohatšou skupinou ľudí a relatívne znižovanie miery výstavby v porovnaní s výškou dopytu. Kupci nehnuteľností sa nechávajú unášať týmito činiteľmi a výsledkom je skutočnosť, že prinajmenšom osem veľkých miest dnes čelí závažnej cenovej bubline na trhu s nehnuteľnosťami.

Súvisiace: Význam rozdielu medzi krachom a poklesom trhu nehnuteľností

Toronto a Amsterdam sa tento rok pridali do skupiny miest, v ktorých sa ceny nehnuteľností zvýšili od roku 2011 o viac ako 50%. Pozrite sa na osem miest, v ktorých sa ceny nehnuteľností neprestajne a neudržateľne zvyšujú. Zoradené sú vo vzostupnom poradí.

Amsterdam

V_tychto_mestach_rastie_bublina_na_trhu_s_nehnutelnostami_amsterdam

Správa banky UBS vraví: „Ceny nehnuteľností v Amsterdame sa od roku 2015 zvýšili o 30%. Mesto čelí nárastu nebezpečnej cenovej bubliny. Trh s nehnuteľnosťami v holandských mestách sa vyvíja opačným smerom ako slabý trh s nehnuteľnosťami na vidieku. Odklon od základných princípov trhu v hlavnom meste však zatiaľ nedosahuje extrémne hodnoty.“

Hongkong

V_tychto_mestach_rastie_bublina_na_trhu_s_nehnutelnostami_hong_kong

Ceny bývania v Hongkongu dosiahli v polovici tohto roka svoje historické maximum. Oblasť teda výrazne stúpla v rebríčka cenových bublín spoločnosti UBS. Ceny nehnuteľností sa počas posledných štyroch kvartálov podstatne zvýšili. Jedná sa predovšetkým o ceny malých príbytkov. Ceny nehnuteľností v Hongkongu dnes dosahujú v porovnaní s rokom 2003 takmer trojnásobok svojej bývalej hodnoty. To znamená, že sa zvyšovali s priemerným ročným nárastom na úrovni 10%. Ceny nájmov sa za rovnaké obdobie zvýšili o 3%, pričom príjmy domácností ostali nezmenené.

Londýn

V_tychto_mestach_rastie_bublina_na_trhu_s_nehnutelnostami_Londyn

Ceny londýnskych nehnuteľností sa prispôsobili inflácii a dosahujú takmer o 45% vyššiu úroveň ako pred piatimi rokmi. V porovnaní so situáciou pred finančnou krízou pred desiatimi rokmi sa navýšili o 15%. Výška reálneho príjmu je však stále o 10% nižšia ako v roku 2007. Nárast cien nehnuteľností sa spomalil po júnovom referende v roku 2016 a ceny bývania sa znížili o 2%. V rámci rebríčku Global Real Estate Bubble Index spadol Londýn na hodnotu 1,77. Naďalej tu však vládne riziko vzniku cenovej bubliny spojenej s nehnuteľnosťami.

Sydney

V_tychto_mestach_rastie_bublina_na_trhu_s_nehnutelnostami_Sydney

Všetky činitele jednoznačne hovoria o tom, že aj Sydney čelí riziku vzniku cenovej bubliny. Ceny nehnuteľností sa síce mierne znížili v rokoch 2015-2016, ale tento trend bol iba krátkodobým fenoménom. Za posledné štyri kvartály znovu narástli o 12% a v súčasnosti sú v porovnaní s rokom 2012 vyššie až o 60%. Rast miezd upravený o infláciu dosiahol iba slabé 2%. Kúpna sila záujemcov o nehnuteľnosti je preto značne obmedzená, čo je do istej miery vyvážené daňovými úľavami a zvýhodnenými formami splácania úverov.

Vancouver

Vancouver Skyline with BC Place Stadium, Luftaufnahme, City, Stadt, Insel

Ceny nehnuteľností boli najvyššie v polovici minulého roku, keď dosahovali medziročný nárast o 25%. V druhom kvartáli roku 2017 sa zvyšovanie cien spomalilo na 7%, čo predstavuje hodnotu pod priemerom v zvyšku Kanady. Príjmy obyvateľstva si udržali stabilný medziročný nárast na úrovni 3% a ceny nájmov narastali v miere 5%. Zvyšovanie cien nehnuteľností sa teda v posledných kvartáloch zmiernilo, na Vancouver naďalej čelí riziku vzniku cenovej bubliny. Trh s nehnuteľnosťami vykazuje podstatnú mieru úpadku a zvýšené riziko korekcie.

Mníchov

V_tychto_mestach_rastie_bublina_na_trhu_s_nehnutelnostami_Mnichov

Ceny nehnuteľností v Mníchove si udržiavajú explozívny charakter. V roku 2016 sa zvýšili o dvojciferné hodnoty, pričom množstvo nehnuteľností dostupných na predaj je na rekordne nízkej úrovni. Ceny sa za posledných 10 rokov zvýšili o závratných 85% a možnosti na kúpu nehnuteľností sa naďalej znižujú. V súčasnosti trvá až rekordných osem rokov, kým si úspešný pracujúci človek môže dovoliť kúpiť byt o rozlohe 60 m2.

Štokholm

V_tychto_mestach_rastie_bublina_na_trhu_s_nehnutelnostami_stokholm

Ceny nehnuteľností sa za posledných 10 rokov vyšplhali až o 60%. To je dvojnásobok nárastu miezd. Udialo sa tak predovšetkým vďaka výhodným možnostiam financovania nákupu nehnuteľností. Miera zvyšovania cien sa za posledné štyri kvartály síce spomalila na 5%, čo je v rámci národného trhu s nehnuteľnosťami podpriemerná hodnota, no nerovnosť na trhu sa naďalej zvyšuje. Narastajúce hypotekárne dlhy a investície do výstavby sú znamením jasného preceňovania nehnuteľností.

Toronto

V_tychto_mestach_rastie_bublina_na_trhu_s_nehnutelnostami_toronto

Ceny nehnuteľností v tomto meste vynahrádzajú aj pokles cien vo Vancouveri. Rast cien sa výrazne zrýchlil počas minulého roka a v poslednom kvartáli dosiahol nadmerný medziročný nárast o 20%. V rámci posledných trinástich rokov sa zdvojnásobili, pričom nájmy narástli iba o 5% a reálne príjmy o menej než 10%. UBS tvrdí, že v prípade ďalšieho rastu hodnoty kanadského dolára a zvyšovania úrokových sadzieb bublina na trhu s nehnuteľnosťami v Toronte nevyhnutne praskne.

Súvisiace: Anomália na trhu nehnuteľnosti, ktorá nebola vidno až 47 rokov

UBS Global Real Estate Bubble Index

Úplný zoznam trhov s nehnuteľnosťami, ktorým hrozí vznik cenovej bubliny. Uvedené hodnoty zobrazujú vývoj jednotlivých miest v rámci rebríčka. Červená farba udáva mestá, ktoré čelia riziku cenovej bubliny. Zelenou sú zobrazené mestá s primeranou cenou nehnuteľností:
V_tychto_mestach_rastie_bublina_na_trhu_s_nehnutelnostami_graf

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: UBS, Bloomberg, WSJ

Facebook komentár