Vsetko_co_ste_chceli_vediet_o_FinTechu_2017

Trh s finančnými technológiami (FinTech) je na vzostupe a iba počas minulého roka smerovali do tohto sektora investície vo výške $17,4 miliardy.

Spoločnosť EY uverejnila správu s názvom Fintech Adoption Index, ktorá zisťuje popularitu nových technológií vo svete finančných služieb. Podľa výsledkov štúdie až tretina svetových užívateľov využíva dve a viac FinTech služieb. 84% spotrebiteľov si je vedomých, že FinTech existuje. Oproti minulému roku to predstavuje zvýšenie povedomia o 22%.

Užívatelia však často nevedia, že služby a aplikácie, ktoré využívajú pri spravovaní svojich financií, sa radia do kategórie „FinTech“. Prípadne im nie je známe, čo táto skratka znamená, a aké ďalšie pojmy sa v tomto sektore používajú. Nasledujúce riadky Vám poskytnú dobrý základ pre vhodnú orientáciu v modernom svete finančných technológií.

FinTech

Vsetko_co_ste_chceli_vediet_o_FinTechu_2017_Fintech

Finančná technológia je v širšom zmysle definovaná ako akákoľvek technologická inovácia v oblasti finančných služieb. Ľudia zapojení do tohto sektora vyvíjajú nové technológie, ktoré narúšajú fungovanie trhov s tradičnými finančnými službami.

Vznik týchto nových technológií je často spojený s rôznymi start-upmi. Aj mnohé z najväčších svetových bánk už však začali s vývojom vlastných inovatívnych finančných technológií. Patria medzi ne napríklad HSCB a Credit Suisse. FinTech spoločnosti využívajú širokú škálu finančných technológií, počnúc aplikáciami na sprostredkovanie finančných transakcií až po komplexnejšie softvéry, ktoré sa spoliehajú na umelú inteligenciu a zhromažďovanie dát.

Kryptomena

Vsetko_co_ste_chceli_vediet_o_FinTechu_2017_kryptomeny

Kryptomena predstavuje decentralizovanú digitálnu menu, v rámci ktorej sa vydávanie nových jednotiek meny a finančné transakcie realizujú bez dohľadu centrálnej banky či inej vládnej inštitúcie.

Najpopulárnejšou formou kryptomeny je v súčasnosti Bitcoin a Ethereum. Existujú však aj mnohé ďalšie virtuálne meny ako napríklad Litecoin, Ripple a Dash (teda “Digitálny Cash”).

Bitcoin

Vsetko_co_ste_chceli_vediet_o_FinTechu_2017_bitcoin

Pojem Bitcoin ste v rámci finančného sveta pravdepodobne počuli už v rôznych súvislostiach. Má to svoj dôvod. Cena tejto kryptomeny sa za posledný rok zvýšila takmer 8-krát. Bol prvou kryptomenou na svete a dodnes je tou najprestížnejšou.

Bitcoin vznikol ako spôsob finančnej interakcie medzi dvoma stranami („peer-to-peer“, P2P), ktorej sa nezúčastňoval žiadny prostredník vo forme centrálnej bankovej či vládnej inštitúcie. Autorom tohto princípu je osoba (možno skupina ľudí) s pseudonymom Satoshi Nakamoto.

Satoshi definoval Bitcoin ako „výlučne peer-to-peer verziu elektronickej meny, pomocou ktorej bude možné realizovať transakcie medzi dvoma účastníkmi bez potreby zásahu finančnej inštitúcie.“

Blockchain

Vsetko_co_ste_chceli_vediet_o_FinTechu_2017_Blockchain

Technológia blockchain sa niekedy nazýva aj menej známym pojmom „zdieľaná účtovná kniha“ (distributed ledger technology – DLT). Predstavuje základnú platformu pre obchodovanie s kryptomenami, ktorá poskytuje zdieľanú digitálnu databázu všetkých uskutočnených transakcií.
Blockchain bol pôvodne navrhnutý ako systém, ktorý mal centralizovaným spôsobom uchovávať rôzne údaje (spojené predovšetkým s finančnými transakciami) bez toho, aby vyžadoval potvrdenie od tretej strany. Namiesto toho mali byť za správnosť údajov zodpovední viacerí užívatelia s prístupom do tohto systému.

Popularita technológie blockchain začala narastať v roku 2009, keď sa stala základným kameňom pre obchodovanie s kryptomenou Bitcoin. Prvú blockchainovú sieť vytvoril Satoshi Nakamoto, ktorý je zodpovedný aj za uvedenie tejto kryptomeny.

Ethereum

Vsetko_co_ste_chceli_vediet_o_FinTechu_2017_Ethereum

Ethereum predstavuje ďalší typ blockchainovej siete. V roku 2013 ju navrhol 19-ročný rusko-kanadský programátor Vitalik Buterin. Základnou jednotkou tejto meny je jeden Ether.

Jedná sa pravdepodobne o druhú najznámejšiu kryptomenu. Jej cena počas minulého roka narástla takmer o 3 000%. Aj napriek astronomickému nárastu dosahuje Ethereum iba 1/10 ceny Bitcoinu. Môže byť teda vhodnou voľbou pre investorov, ktorí nedisponujú dostatočnými prostriedkami na nákup veľkého množstva Bitcoinov.

Disruptívna inovácia

Vsetko_co_ste_chceli_vediet_o_FinTechu_2017_Disruptivna_inovacia

Disruptívne inovácie sú všetky nové technologické prvky, ktoré narúšajú zabehnutý systém fungovania trhu.

Nejedná sa o pojem používaný výlučne vo FinTech oblasti, no veľmi často sa ním označujú technologické inovácie, ktoré nútia finančné inštitúcie meniť svoj prístup k podnikaniu na finančnom trhu.

Spoločnosti poskytujúce finančné služby a pôsobiace v oblasti FinTechu môžu dokonca niekedy narušiť aj svoju vlastnú činnosť. Christina Hamiltonová je na čele partnerstiev a medzinárodnej expanzie v spoločnosti Western Union. V júnovom rozhovore povedala: „Často narúšame fungovanie našej vlastnej spoločnosti a vytvárame si nové výzvy.“

RegTech

legal computer judge concept, cyber gavel,3D illustration

Regulačná technológia (RegTech) je technológia, pomocou ktorej firmy poskytujúce finančné služby zabezpečujú dodržiavanie právnych predpisov, ktoré sa týkajú ich činnosti.

Jednou z hlavných priorít RegTechu je automatizácia a digitalizácia činnosti zameranej proti prepieraniu peňazí. Výsledkom by malo byť zníženie nelegálne nadobudnutých príjmov. Ďalšou úlohou tejto technológie je preverovanie zákazníkov a zhromažďovanie informácii o ich finančnom pozadí, čo má viesť k predchádzaniu finančných podvodov.

Tento pojem po prvýkrát zaviedol Úrad pre finančné správanie (FCA) vo Veľkej Británii. FCA a ďalšie regulačné orgány spolupracujú s RegTech firmami na vývoji rôznych technológií. Okrem iného zdokonaľujú umelú inteligenciu a strojové učenie, od ktorých si sľubujú zvýšenie efektivity pri dodržiavaní regulačných predpisov a zníženie nákladov.

InsurTech

Vsetko_co_ste_chceli_vediet_o_FinTechu_2017_InsurTech

InsurTech je jednou zo zložiek FinTechu, ktorá sa zameriava na použitie technológie pri zjednodušení a zdokonalení efektívnosti poisťovníctva.

Konzultačná firma Capgemini a nezisková spoločnosť Efma uverejnila minulý mesiac správu, podľa ktorej narastajúce množstvo start-upov v oblasti InsurTechu vyvíja zvýšený nátlak na spoločnosti podnikajúce v tradičnom poisťovníctve.

Počiatočná ponuka digitálnej meny

Vsetko_co_ste_chceli_vediet_o_FinTechu_2017_ICO

Počiatočná ponuka digitálnej meny („initial coin offering“, ICO) je spôsob crowdfundingového financovania nových blockchainových start-upov. Tento princíp spočíva v tom, že začínajúce spoločnosti prostredníctvom ICO poskytujú investorom kryptomenu či tokeny výmenou za kapitál investovaný do rozvoja danej spoločnosti. Jedná sa o ekvivalent zbierky namiesto odkupu akcií či podielu v spoločnosti. Ide zatiaľ o neregulovaný druh crowdfundingu, zahŕňa teda značnú mieru rizika. Na základe dostupných správ sa však dá usudzovať, že doterajšie výnosy tejto investičnej stratégie boli viac než uspokojivé.

Čína minulý mesiac zakázala financovanie pomocou ICO. Čínska vláda tvrdí, že tento systém nie je regulovaný žiadnou finančnou inštitúciou a môže sa preto stať terčom podvodníkov.

Otvorené bankovníctvo

Vsetko_co_ste_chceli_vediet_o_FinTechu_2017_otvorene_bankovnictvo

Pojem otvorené bankovníctvo pochádza z anglického výrazu „open banking“. Predstavuje koncept, ktorý pomocou jednotného technologického rozhrania umožňuje aplikáciám tretích strán bezpečný prístup k bankovým produktom, procesom a službám. Vzniká tak digitálna sieť medzi finančnými inštitúciami a externými poskytovateľmi služieb.

Zástancovia otvoreného bankovníctva veria, že takýto ekosystém umožní FinTech start-upom vyvíjať aplikácie, pomocou ktorých budú mať zákazníci väčšiu kontrolu nad svojim bankovníctvom a finančnými rozhodnutiami.

Robo-poradcovia

Vsetko_co_ste_chceli_vediet_o_FinTechu_2017_robo_poradcovia

Robo-poradcovia predstavujú automatizované platformy, ktoré poskytujú investičné poradenstvo na základe komplexných finančných algoritmov. V mnohých prípadoch efektívne nahrádzajú služby investičných manažérov, čím výrazne znižujú náklady na spravovanie investičného portfólia.

„Unbanked/underbanked“

Vsetko_co_ste_chceli_vediet_o_FinTechu_2017_Financna_inkluzia

Tieto dva anglické výrazy označujú ľudí, ktorí nemajú prístup k žiadnym bankám či moderným finančným službám.

FinTech spoločnosti sa snažia vyvíjať produkty zamerané na túto skupinu populácie a tak jej prinášať digitálne riešenia, pomocou ktorých by aj ľudia bez prístupu k banke mohli využívať rôzne finančné služby.

Federálna spoločnosť pre poistenie vkladov (FDIC) odhaduje, že do tejto skupiny obyvateľstva spadá až 10 miliónov amerických domácností.

Finančná inklúzia

Vsetko_co_ste_chceli_vediet_o_FinTechu_2017_Unbanked_underbanked

Finančná inklúzia pomenováva FinTech riešenia, ktoré súvisia s poskytovaním finančných služieb znevýhodneným občanom a ľuďom s kriticky nízkym príjmom. Podobne ako príslušníci kategórie „unbanked/underbanked“, ani títo občania často nemajú prístup k základným finančným a bankovým službám.

Finančná inklúzia je jednou z najdôležitejších oblastí podnikania FinTech spoločností, ktoré pôsobia na rozvíjajúcich sa trhoch.

Inteligentné kontrakty

Vsetko_co_ste_chceli_vediet_o_FinTechu_2017_smart_kontrakty

Inteligentné kontrakty sú počítačové programy, ktoré automaticky realizujú kontrakty medzi nakupujúcimi a predávajúcimi stranami. Sú založené na technológii blockchain a sú schopné ušetriť obrovské množstvá času a nákladov, ktoré súvisia s realizovaním transakcií. V rámci kryptomeny Ethereum sú kontrakty vnímané ako decentralizované spisy, ktoré sa uchovávajú v blockchainovej sieti, kde čakajú na realizáciu.

Akcelerátory

Vsetko_co_ste_chceli_vediet_o_FinTechu_2017_akceleratory

Akcelerátory sú programy finančných organizácií, ktoré zabezpečujú podporu a spoluprácu so start-upovými spoločnosťami vo FinTech oblasti. FinTech akcelerátory môžu byť financované pomocou súkromných či verejných zdrojov. Veľké banky môžu naraz podporovať aj viac takýchto projektov. Do financovania FinTech urýchľovačov sa zapojila už centrálna banka Veľkej Británie, banka Bank of England a aj medzinárodná súkromná banka Barclays.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: WSJ, Wikipedia, CNN

Facebook komentár