Celosvetovi_zamestnanci_by_mohli_tento_rok_prist_o_3_4_biliona

Aj keď je stále nemožné predpovedať hospodársky pokles pandémie koronavírusov a opatrenia, ktoré sa v súčasnosti prijali na jej odstránenie, je stále jasnejšie, že negatíva voči svetovej ekonomike bude naozaj výrazné, možno ťažšie ako to, čo sme videli počas finančnej krízy v rokoch 2007-2009.

Podľa predbežného hodnotenia Medzinárodnej organizácie práce (ILO) bude mať pandémia COVID-19 mať významný vplyv na trhy práce po celom svete, pričom nezamestnanosť vzrastie až o 24,7 milióna ľudí v porovnaní so základným scenárom v závislosti od toho, ako negatívne je ovplyvnená celosvetová hospodárska aktivita.

Za predpokladu, že sa do roku 2020 celosvetové HDP zníži o 2%, MOP očakáva, že sa globálna nezamestnanosť zvýši o 5,3 milióna, zatiaľ čo pokles HDP o 4% by viedol k ďalšiemu zvýšeniu počtu nezamestnaných o 13 miliónov. Podľa najhoršieho scenára by globálna ekonomická aktivita bola výrazne narušená, celosvetové HDP by kleslo o 8 percent a nárast celosvetovej nezamestnanosti by dosiahol úroveň 24,7 milióna.

Súvisiace:
Bullard (Fed): “V USA môže nezamestnanosť dosiahnuť až 30%”
Rozhodujúce kroky, ako pomôcť malým podnikom prežiť až do ukončenia pandémie

Aj keď tieto čísla sú samy osebe alarmujúce, je dôležité brať do úvahy dôsledky takého prudkého nárastu nezamestnanosti na celom svete. Keď ľudia prídu o prácu, stratia svoj primárny príjem, čo sa prejaví v nižšej spotrebe tovaru a služieb, a tak sa ekonomická slabosť bude ďalej prehlbovať.

Podľa odhadov ILO by zamestnanci mohli tento rok prísť o výplaty v rozmedzí 860 miliárd až 3,4 biliónov dolárov len v tomto roku, čo pravdepodobne predĺži negatívne účinky súčasných obmedzení a ešte viac sťaží zotavenie sa z krízy.

Rozsahy strát pre celosvetovú pracovnú silu:

Celosvetovi_zamestnanci_by_mohli_tento_rok_prist_o_3_4_biliona_graf_1

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Statista

Facebook komentár