Nová stratégia pre začínajúce spoločnosti v EÚ.

Nová stratégia pre začínajúce spoločnosti v EÚ.

Európska komisia, ktorá je výkonnou zložkou EÚ, v piatok navrhla nový súbor tzv. “štandardov pre startupy”, ktoré majú členské štáty prijať, keďže sa blok snaží dohnať USA a Čínu v ich dominancií.

Norma EÚ pre začínajúce spoločnosti vyzýva krajiny, aby zmenili svoje zákony týkajúce sa akciových opcií a imigračných víz, aby začínajúce podniky mohli lákať najlepšie talenty z celého sveta.

Doteraz sa k tomuto rámcu prihlásilo 25 krajín z celej Európy. Jediné, ktoré tak neurobili, sú Maďarsko, Bulharsko a Chorvátsko. Od tých, ktorí sa prihlásili, sa teraz bude očakávať, že v priebehu čas svoje pravidlá pozmenia.

V norme Start-Nations sa uvádza: „V Európe potrebujeme viac start-upov, z ktorých rýchlo vyrastú inovatívne malé a stredné podniky (MSP) a ktoré sa nakoniec rozšíria na ešte veľké úspešné korporácie, ktoré nakoniec prispejú k digitálnej suverenite a strategickej autonómii Európy,“ … „Za týmto účelom start-upy v každej časti EÚ potrebujú priaznivé a spravodlivé podmienky na to, aby mohli rásť v každej etape svojho životného cyklu.“

Zakladatelia technologických spoločností v Európe už dlho požadujú reformy, ktoré by pomohli rozkvetu startupov (začínajúcich firiem) a pomohli dobehnúť dominanciu USA a Číny, ktoré stále produkujú najväčšie digitálne spoločnosti sveta. V USA je to Google, Facebook, Apple, Amazon a mnoho ďalších, zatiaľ čo v Číne medzi ne patrí Alibaba, Tencent, Huawei a Xiaomi. Všetky tieto firmy sú podstatne väčšími ako vedúce európske technologické spoločnosti.

Jednou z hlavných sťažností v Európe bola otázka akciových opcií pre zamestnancov, ktoré začínajúcim zamestnancom dávajú šancu vlastniť kúsok svojej spoločnosti.

Norma Start-up Nations uvádza, že opcie na zamestnanecké akcie by nemali podliehať dani z kapitálových výnosov, kým nebudú vyplatené a že začínajúcim podnikom by malo byť umožnené vydávať opcie na akcie zamestnancom s hlasovacím právom.

Hovorí tiež o tom, že proces založenia novej spoločnosti by sa mal zrýchliť len na jeden deň a stáť menej ako 100 eur (119 dolárov). Podľa neho by sa tiež malo urýchliť aj vybavenie víz.

V priebehu minulého roka Nemecko uviedlo, že zavedie novú legislatívu o akciových opciách, ako aj ďalšie reformy na stimuláciu investícií do technologického sektoru v krajine.

Súvisiace: Investície sa zameriavajú na európske startupy s elektronickými bicyklami

Thomas Jarzombek, ktorý je nemeckým komisárom spolkového ministerstva hospodárstva a energetiky pre digitálny priemysel a začínajúce podniky, v piatok uviedol: „Na začiatku mohlo dôjsť k určitému poškodeniu pozícií zo strany Nemecka, ale aj to poukazuje na, že sa jedná o skutočne dobrú iniciatívu, pretože nám pomohla vo vláde poraziť aj tieto príliš byrokratické sily.“

Medzitým sa Francúzsko taktiež snažilo vylepšiť politiku opcií na akcie pre zamestnancov startupov.

Tento návrh komisie privítalo niekoľko európskych riadiacich pracovníkov v rámci sektora startupov a rizikového kapitálu.

Hanno Renner, ktorý je generálnym riaditeľom a zakladateľ nemeckej spoločnosti personálneho softvéru Unicorn Personio, uviedol, že Európa potrebuje „efektívne politiky pre startupy – hlavne tie, ktoré upravujú vlastníctvo zamestnancov – aby umožnili startupom prilákať najlepšie talenty z celého sveta“. Partner spoločnosti Index Ventures – Martin Mignot vyzval na harmonizáciu politík pre začínajúce podniky v celej Európe a uviedol, že norma EÚ pre startupy je „krokom správnym smerom“.

Mignot ďalej poznamenal: „Je nevyhnutné, aby sa tieto záväzky urýchlene zmenili na legislatívu … sme pripravení podporovať vlády pri ich postupe k implementácii.“

Podľa správy spoločnosti Atomico, ktorá sa venuje rizikovému kapitálu, európske start-upy v minulom roku pritiahli financovanie vo výške viac ako 41 miliárd dolárov, čím vytvorili nový rekord v oblasti ročných investícií do technologického sektora a zabránili ničivým ekonomickým dopadom pandémie koronavírusov.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: CNBC

Facebook komentár