Katar_je_prvym_narodom_v_Perzskom_zalive_s_udelenim_trvaleho_pobytu

Katar obmedzenému počtu cudzincov ponúkne oficiálnu možnosť získania trvalého bydliska. Jedná sa o naozaj zaujímavý vývoj v zálive bohatom na energiu.

Emir Šejk Tamim bin Hamad Al Thani vydal dekrét, ktorý umožňuje každoročné získanie trvalého pobytu maximálne 100 zahraničných občanov, čo im umožní prístup k štedrému systému sociálneho zabezpečenia a špeciálnym právam pre podnikateľov, ktoré boli predtým vyhradené pre občanov najväčšieho svetového exportéra zemného plynu. O udelení žiadostí bude rozhodovať Ministerstvo vnútra. Avšak na žiadosť Ministerstva môže Emir podľa svojho uváženia každoročne schvaľovať väčší objem žiadateľov.

Ročný bojkot Kataru zo strany Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Bahrajnu a Egypta priniesol naliehavosť na povzbudenie krajanov k pobytu v krajine tým, že niektorým z nich poskytne viac práv. Trvalé bydlisko pre cudzincov bolo kontroverznou záležitosťou v šiestich krajinách Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, kde sú privilégiá občanov veľmi rešpektované. Zahraničný pracovníci tvoria viac ako 90% obyvateľov Kataru, ktorých je 2,7 milióna.

Ak sa žiadateľ narodil mimo Kataru, mal by v krajine mať odžitých 20 rokov (vo forme obyčajného povolenia na pobyt). Ak sa žiadateľ narodil v Katare, žiadateľ musel žiť v Katare desať rokov. V rámci povolenia na trvalý pobyt by dĺžka trvania pobytu mala byť realizovaná bez prestávok (teda je povolených 60 dní v roku). K schváleniu je potreba ovládať arabský jazyk, dodať dôkaz o dostatočnom príjme a mal by mať vhodné správanie a dobrú povesť.

Súvisiace:
Katar chce americkú armádu s väčšou leteckou základňou – natrvalo
Problémy Kataru mohlo spustiť zaplatenie výkupného

Ministerstvo zriadi stály výbor nazvaný “Výbor pre udeľovanie povolenia na trvalý pobyt”, ktorý bude zodpovedný za posudzovanie žiadostí o povolenie na trvalý pobyt podľa ustanovení tohto zákona. Výbor teda zašle svoje odporúčania Ministerstvu, ktoré bude prijímať príslušné rozhodnutia o žiadostiach.

Obyvatelia s trvalým pobytom budú môcť založiť obchodné spoločnosti bez potreby miestneho partnera a budú sa môcť podieľať na národných ekonomických projektoch. Tieto povolenia však môžu byť byť v určitých prípadoch odobraté.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Bloomberg

Facebook komentár