Ochrana pred pandémiou koronavírusov.

Ochrana pred pandémiou koronavírusov.

Podniky po celom svete čelia katastrofickým stratám, pretože nový koronavírus ich núti obmedzovať operácie alebo úplne odstaviť ich aktivity a väčšina z nich nemá poistné krytie voči pandémií. Spoločnosti v súčasnosti bojujú o to, aby si kúpili ochranu pred ďalším ohniskom.

Očakáva sa, že bankroty začnú narastať, pretože opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu zastavia celé priemyselné odvetvia a zlikvidujú dopyt spotrebiteľov, čím odhalia, ako je vystavený svet pandémiám. Podľa Svetovej banky by závažná pandémia mohla zničiť 5% svetového HDP, teda znamenať následky o objeme viac ako 3 biliónov dolárov.

Napriek možnosti katastrofy sa len málo poistných zmlúv vzťahuje na pandémie, pretože riziko nie je dobre zrozumiteľné a cena sa ťažko odhaduje. Aktuálne je však vidno obrovský záujem spoločností hľadajúcich ochranu pred narušením podnikania, čo naznačuje, že oblasti pandemií sú ďalšou veľkou oblasťou v komerčnom poistení.

Popredná poisťovacia maklérska spoločnosť Marsh uviedla, že zaznamenáva prudký nárast dopytov po produkte PathogenRX, ktorý uviedla na trh v roku 2018 s cieľom poskytnúť finančnú ochranu spoločnostiam zasiahnutým prepuknutím infekčných chorôb v USA a Ázii. Tento produkt obsahuje poistnú zmluvu spoločnosti Munich Re, ktorá je jedným z najväčších poskytovateľov poistného krytia na ochranu poisťovateľov pred veľkými stratami.

Christian Ryan, vedúci pre oblasť pohostinstva, športu a hier v spoločnosti Marsh so zameraním na USA, poznamenal že predaj bol pomalý, čiastočne preto, lebo poistenie bolo považované za nákladné vzhľadom na riziko. Avšak pandémia koronavírusov toto vnímanie veľmi rýchlo a razantne mení.

Súvisiace: Zamestnanci po celom svete by mohli tento rok prísť o $3,4 bilióna

Ryan ďalej uviedol: „Aktuálne po veľkom záujme analyzujeme možnosti v oblasti súkromného poistenia, aby sme na to reagovali,“ … „Pandémie sú pre väčšinu priemyselných odvetví najväčším rizikom.“

Metabiota – spoločnosť so sídlom v San Franciscu, ktorá sleduje a modeluje riziká epidémií uviedla, že na ňu prišla jedna spoločnosť zo pohostinského sektora, ktorá vyžaduje poistné krytie v „stovkách miliónov dolárov“. Spoločnosť Munich Re uviedla, že od začiatku epidémie koronavírusov dostala od poisťovacích spoločností a firemných klientov „niekoľko stoviek otázok“.

Gunther Kraut, vedúci riešení rizika epidémií v nemeckej spoločnosti uviedol, že dopyt po produktoch, ktoré pokrývajú spoločnosti, ktorých podniky sú narušené epidémiou, bol pred vypuknutím „utlmený“.

Kraut ďalej dodal: „Keďže ide o relatívne vznikajúci trh, je príliš skoro na špekulácie o budúcej potenciálnej veľkosti, ale skupina Munich Re sa domnieva, že sa jedná o príležitosť kde nie jed isté zvládnutie zvýšených požiadaviek trhu,“ … „Vplyv koronavírusu poskytuje jasný dôkaz o potrebe tohto druhu riešenia na zmiernenie rizika pre zvýšenie ekonomickej odolnosti súvah firiem.“

Rastúce objavovanie pandémií

S rastúcou frekvenciou a závažnosťou prepuknutia choroby je vidno rastúci dopyt po poistení.

Vedecké partnerstvo v oblasti vedy – Global Virome Project, ktoré má za členov jednotlivcov zo Svetovej zdravotníckej organizácie a OSN, hovorí, že „hrozby ktoré globálne pandémie a epidémie, predstavujú sú väčšie ako v ktoromkoľvek inom bode ľudskej histórie“.

Generálna riaditeľka spoločnosti Metabiota – Nita Madhav uviedla, že modelovanie spoločnosti naznačuje, že k prepuknutiu koronavírusov by mohlo dôjsť raz za 25 až 50 rokov, pričom ďalšie prepuknutia chorôb sa vyskytujú častejšie. Tím epidemiológov a vedcov spoločnosti Metabiota spolupracoval s firmou Munich Re a Marsh na vývoji svojich poistných produktov.

Analýzy chorôb ukazujú, že svet za posledných 10 rokov zaznamenal viac ako 1 000 ohnísk. Siahajú od rozsiahlych ohnísk malárie, cholery a eboly až po choroby postihujúce iba hŕstku ľudí. Madhav poznamenal: “V rôznych časových horizontoch je 100 až 150 ohnísk po celom svete.”

K nárastu výskytu ohnísk chorôb prispieva množstvo faktorov, vrátane zvýšeného kontaktu ľudí s voľne žijúcimi zvieratami, pretože prírodné biotopy sú ničené, čím sa vytvára poľnohospodárska pôda. Rýchlosť a frekvencia globálneho cestovania a koncentrácia ľudí v mestách taktiež patria k faktorom.

Stanovenie rizika

Jedným z dôvodov, prečo existuje tak málo pandemických poistných produktov napriek nárastu výskytu, je to, že riziko nie je dobre pochopené a preto je ťažké ho oceniť.

Väčšina poistných zmlúv, ktoré sa vzťahujú na spoločnosti pre prerušenie podnikania, výslovne vylučuje pandémie z vyššie spomínaného dôvodu.

Ak sa poskytuje krytie, je to za prísnych podmienok, na nízkych limitoch a pre malé podniky je spravidla príliš drahé ho nakupovať.

Prepuknutie koronavírusu by to mohlo zmeniť tým, že by poskytlo dôležitý zdroj údajov, ktorý by poisťovniam pomohol lepšie zvládnuť pandemické riziko a ako reakciu vyvinúť širšiu škálu produktov.

Chad Wright, vedúci analytiky a alternatívneho prenosu rizika v USA a Kanade pre spoločnosť Marsh’s uviedol: „Paralelne s kybernetickým poistením je pravdepodobnosť vývoja takýchto riešení v budúcnosti pozitívna.“

Kybernetické poistenie bolo pred 10 rokmi ešte v počiatkoch, ale rýchlo získalo na sile z dôvodu explózii pri narušení údajov a útokoch za použitia ransomware.

Domenico del Re, riaditeľ spoločnosti PwC v Londýne uviedol že každý nový kybernetický útok prispel k lepšiemu pochopeniu rizika, čím sa poisťovací priemysel stal otvorenejším pri ponúkaní produktov.

Podľa správy spoločnosti KPMG, globálne poistné v oblasti kybernetického poistenia v roku 2018 dosiahlo hodnotu 3 až 4 miliárd dolárov a očakáva sa, že do roku 2025 by malo dosiahnuť 20 miliárd dolárov.

Súvisiace:
Realitný miliardár hovorí o hypotékach na pokraji kolapsu
Rozhodujúce kroky, ako pomôcť malým podnikom prežiť až do ukončenia pandémie

Wright zo spoločnosti Marsh’s ďalej poznamenal: „Čím viac vieme (o pandémiách), tým ľahšie pre nás bude vyvíjať finančné riešenia, ktoré poskytujú zmysluplnú ochranu.“

Vzhľadom na to, že celosvetová pandémia môže potenciálne ovplyvniť súčasne veľké množstvo ľudí, spoločnosti a priemyselné odvetvia, bude pre poisťovne ťažké zvládnuť „riziko akumulácie“ alebo situáciu, keď budú v jednom období čeliť viacnásobným značným stratám.

Teoreticky by sa každá epidémia mohla zmeniť na globálnu pandémiu, čo by vyvolalo tisíce žiadostí o prerušenie podnikania – príliš veľa na to, aby ich poisťovací priemysel zvládol sám.

Tu by mohli hrať úlohu finančné trhy a spoločnosť Munich Re dúfa, že povzbudí väčšie zapojenie poisťovacieho priemyslu aj kapitálových trhov do vývoja riešení pre pandemické riziká.

Prepuknutie koronavírusu by mohlo urýchliť vytvorenie úplne nového poistného trhu. A vo výnimočnom okamihu pre odvetvie, ktorého produkty sú často neochotne kupované, sa pandemické poistné zmluvy môžu začať predávať sami.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: WSJ, NYTimes

Facebook komentár