Už 16 rokov sa venujem poradenstvom pre niektoré z najúžasnejších, najúspešnejší a samozrejme, bohatých rodín z USA.

Tieto podnikateľské rodiny pracovali väčšinu svojho života na tom, aby sa stali najlepšími, každá vo svojej oblasti a na tom, aby svoj talent využili aj pri spravovaní svojho bohatstva. Majetok sa sám nevybuduje, ale môže byť budovaný, zveľaďovaný a uchovávaný.

Na základe tejto skutočnosti a mojich skúseností vám ponúkam zoznam 10 stratégií, ktoré vám pomôžu budovať a zveľaďovať váš majetok.

Myslite ako podnikateľ

Rodiny podnikateľov preukazujú  podnikateľskú kreativitu v najrôznejších oblastiach ich života. Často sa vzdávajú zaužívaných tradícií, pristupujú k veciam po novom a podstupujú premyslené riziká.

Podnikatelia vedia, že pravidlá hry sa neustále menia- a to isté platí aj pri budovaní majetku. Aby sa vám darilo, buďte učenlivý, využívajte zdravý odhad a kreatívne si osvojte finančné rady s ohľadom na vaše ciele. Buďte finančný podnikateľ.

Súvisiace: 9 spôsobov ako sa stať milionárom
 

Pýtajte sa rozumné otázky a trvajte na odpovediach

Nebojte sa pýtať sa samého seba a svojich poradcov ťažké otázky.

Sami seba sa spýtajte: Mám dosť na to, aby som mohol žiť takýto životný štýl?  Viem, čo bude s mojou rodinou, ak by sa mi niečo stalo? Má moje bohatstvo požadovaný vplyv? Chýba mi niečo?

Spýtajte sa svojho poradcu: Viete mi odpovedať na moje (vyššie spomenuté) otázky?

Keď si zodpoviete tieto otázky, získate lepší prehľad o vašej situácií viac istoty v seba, vo vášho poradcu a vo váš prístup.

Definujte úspech, potom ho dosiahnite

Vyhraďte si čas pre seba (a svoju manželku/manžela) a jasne si definujte, čo je to úspech, určite si konkrétne ciele, ktoré by ste chceli dosiahnuť, ako napríklad dodržiavanie určitého životného štýlu  alebo vyčlenenie prostriedkov pre charitu. Potom sa dohodnite na ich plnení a nastavte si podľa toho priority.

Možno to znie otrepane alebo “klišé”, ale naši klienti, ktorý si určia cieľ konávajú rýchlejšie, robia lepšie rozhodnutia a dosahujú lepšie výsledky v porovnaní s ich súčasníkmi. Osvojením si prístupu, ktorý smeruje k cieľu si vytvoríte štandard, ktorý bude relevantný a zmysluplný pre vás a vašu rodinu.

Súvisiace: Chcete sa stať milionárom? Stačí nájsť odpoveď na jedinú otázku
 

Majte plán

Tento bod sa môže zdať zrejmý. Koniec koncov, väčšina expertov presadzuje, že na to, aby ste mali šancu naplniť si svoje finančné ciele potrebuje mať plán.

Avšak je dôležité rozumieť, že ak si stanovíte plán a potom ho nebudete dodržiavať, je to ako keby ste žiaden plán nemali.

Podnikavé rodiny si stanovujú plány, ktoré sú rozumné, majú zámer, sú dynamické a užitočné. Bohatí Američania v priemere strávia 15 hodín týždenne plánovaním ich cieľov, pričom bežní ľudia len 9.

Pokiaľ je pre vás dôležité byť finančne úspešný, potom to je dobre strávený čas.
 

Sledujte, kam prúdia vaše peniaze

Zo skúsenosti viem, že jednotlivci často podceňujú svoje výdavky o 25%, niekedy dokonca až 50%.

Jednoducho ušetria menej, ako si myslia, alebo ako by potrebovali na naplnenie svojich cieľov.

Najalarmujúcejšie je, že ich rezervy sú až nebezpečne nízke a teda sú zle pripravený na prípade núdze alebo potreby rýchlej investície.

Je veľmi dôležité vytvoriť si vytvoriť si priority v tom, koľko máte hotovosti, aké sumy vám odchádzajú na trvalých príkazoch a koľko peňazí si odkladáte. K tomu si nechajte posielať výpisy z účtu, aby ste získali lepší prehľad o tom, v ktorých oblastiach si potrebujete upraviť svoje výdaje a kde potrebujete robiť lepšie hospodáriť.

Súvisiace: 19 zásad, ktoré Vám milionár od vedľa nepovie
 

Investuje cieľavedomo

Iniciatívne rodiny majú ich portfólio zložené z niekoľkých indexových fondov.

Rozdelia si prostriedky medzi ciele a investujú tak, aby dosiahli konkrétny výsledok, napríklad navýšenie príjmu o $100 000 alebo nasporenie  $2 000 000 na rozbeh nového biznisu.

Stav investícií s rôznymi výsledkami by mal byť upravený pre každý s vašich cieľov, nedá sa ku každej investícií pristupovať rovnako.
 

Merajte úspech

Keď si len letmo prejdete vaše vyúčtovanie a odložíte ho do zakladača, veľmi vám to nepomôže dostať svoj majetok pod kontrolu. A prečo by aj? Čo potrebujete, je jasne organizovaný prehľad vášho majetku a mohli sledovať, ako sa vám darí smerom k vášmu cieľu.

Pokiaľ sledujete proces smerujúci k vašim cieľom, ľahko rozpoznáte výzvy, môžete robiť potrebné úpravy a zmeny aj úspechy rozpoznáte rýchlejšie. Pokiaľ sa vám podarí zmerať úspešnosť, dosiahnete úspech.

Súvisiace: Toto som sa naučil prácou pre milionárov, ktorí sa sami vypracovali
 

Rozprávajte sa o peniazoch

Úspešné rodiny sa rozprávajú o peniazoch veľa. Aj od detí vyžadujú, aby dobre spravovali svoje financie.

Potom s nimi preberajú, čo sa deti naučili, v čom zlyhali a učia ich najlepším spôsobom.

Nedávajú im kázne, ale namiesto toho im dávajú príležitosti reálne si vyskúšať poznatky, ktoré oni sami v niektorých prípadoch získavali celý život. Výsledkom je úspech podávaný z generácie na generáciu.
 

Demokratizujte rozhodovanie

Dni tradičnej rodiny kde hlava rodiny robí všetky rozhodnutia by mali byť dávno za nami. Úspešné rodiny si osvojujú viac demokratický prístup spravovanie rodinného majetku, pričom zahŕňajú najbližších príbuzných a niekedy aj vzdialenejšiu rodinu.

Aj keď ide o pomerne nový prístup, rodiny, ktoré si osvojili takúto spoluprácu pri rozhodovaní robievajú vyváženejšie, rozumnejšie a menej zaujaté investičné rozhodnutia.

Súvisiace: Pohľad milionárov na peniaze je odlišný od toho nášho
 

Zvoľte prístup zasadačky

Okrem toho, že úspešné rodiny robia finančné rozhodnutia spoločne, sa často snažia obklopiť talentovanými profesionálmi v oblasti majetkového manažmentu.

Jednotlivci bývajú prizvaní k rozhodovaniu, aby prispeli hodnotnými radami a kriticky hodnotili rozhodnutia a tiež aby podporili proces a techniku spoločného rozhodovania. Takíto “členovia predstavenstva” rozmýšľajú strategicky a snažia sa veci dotiahnuť do konca.

Podnikavé rodiny si uvedomujú že na to, aby si udržali svoje financie v pozitívnych číslach si ich zaobchádzanie s peniazmi vyžaduje štruktúru a konzistenciu.

Osvojte si niektoré alebo rovno všetky z týchto stratégií a rok 2016 bude pre vás finančne svetlejší. 

Preložil: Adam Rajčan

Zdroj: NYTimes, Yahoo, SEI Private Wealth Management

Facebook komentár