Regulacne_organy_Su_potrebne_nove_pravidla_Eu_na_kryptomeny

V priebehu tohto týždňa regulačné orgány EÚ poznamenali, že pravdepodobne budú potrebné nové pravidlá Európskej únie na lepšiu ochranu spotrebiteľov pred rizikami krypto-aktív, predchádzanie praniu špinavých peňazí a zastavenie rozdielnych vnútroštátnych predpisov, ktoré by spôsobili nekalú konkurenciu.

Regulačné orgány varujú investorov od roku 2013, že by mohli stratiť svoje finančné prostriedky investovaním do virtuálnych mien, ako je Bitcoin a Éter, alebo v počiatočných ponukách mincí (ICO), ktoré získavajú peniaze pre firmy za tokeny.

Cena kryptomeny Bitcoin koncom roka 2017 dosiahla hodnotu takmer 20 000 dolárov a získala si obrovskú pozornosť investorov z celého sveta, ale odvtedy stratila tri štvrtiny svojej hodnoty.

Hodnota celosvetových kryptoaktív pred rokom dosiahla 830 miliárd dolárov, ale do októbra klesla na 210 miliárd dolárov, čo zodpovedá menej ako 3 percentám trhu so zlatom.

Súvisiace: Áno, Bitcoin bol bublinou. Avšak..

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) v správe o kryptoaktívach uviedol, že zvyčajne nepatria do rozsahu pôsobnosti finančných pravidiel EÚ, čo sťažuje vytváranie detailného obrazu.

Regulátory EÚ priamo identifikovali finančné inštitúcie, ktoré vlastnia kryptoaktíva, vytvárajú trh, poskytujú úvery voči krypto-aktívam (kolaterál) a vymieňajú krypto-aktíva za hotovosť, avšak majú len veľmi málo údajov o týchto aktivitách.

EBA ďalej uviedla, že vývoj na trhu poukazuje na potrebu ďalšieho preskúmania právnych predpisov EÚ proti praniu špinavých peňazí.

Komplexná analýza nákladov a prínosov by určila, aké opatrenia by boli potrebné na reguláciu “príležitostí a rizík” v oblasti aktivít okolo krypto-aktív a súvisiacich technológií.

Regulačný orgán ďalej uviedol, že by sa mal prijať široký prístup, vrátane toho, aké množstvo energie je používané na výrobu mincí kryptoaktív, čo ovplyvňuje ciele EÚ v oblasti zmeny klímy a trvalo udržateľného rozvoja.

Analýza EÚ by mohla posúdiť vplyv činností krypto-aktív, odolnosť finančného sektora a väzby medzi kryptomenami a tradičným bankovníctvom.

EBA ďalej uviedol: “Vzhľadom na tempo a zložitosť zmeny by bolo žiaduce, aby sa pri príprave akýchkoľvek návrhov prijal technologicky neutrálny a dôsledný prístup pre budúcnosť, ak by sa dospelo k záveru, že je potrebné podniknúť kroky na úrovni EÚ.”

Hľadanie konsenzu

Oddelene, Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) uviedol, že niektoré krypto-aktíva spadajú pod pravidlá obchodovania s cennými papiermi v EÚ, ale orgány dohľadu čelia výzvam pri ich uplatňovaní.

Predseda ESMA, Steven Maijoor poznamenal: “Medzitým sa množstvo krypto-aktív nachádza mimo súčasného rámca finančného regulovania. To predstavuje veľké riziko pre investorov, ktorí majú obmedzenú alebo žiadnu ochranu pri investovaní do týchto krypto-aktív.“

Neexistuje žiadna právna definícia krypto-aktív a medzery v pravidlách by sa najlepšie riešili na európskej úrovni.

Odporúčania EBA a ESMA označujú krok bližšie k regulácii odvetvia v Európe, keďže sa snahám o dosiahnutie globálneho konsenzu v oblasti pravidiel doteraz nepodarilo presnejšie zosúladiť v rámci celého odvetvia.

Zistenie konsenzu v rámci EÚ však nemusí byť jednoduché.

Zatiaľ čo väčšina národných orgánov dohľadu v EÚ súhlasí s tým, že krypto-aktíva by mali podliehať regulácii, ESMA uviedol, že neexistuje dostatočný konsenzus o tom, či by nové pravidlá mali patriť do hlavného zákona bloku o cenných papieroch – MiFID.

Súvisiace: Floyd Mayweather a DJ Khaled čelia pokutám za podporu kryptomien

ESMA ďalej uviedol: “Rovnako je vidno rozdielne názory na rozsah tohto regulačného režimu.”

ESMA poznamenal, že vytvorí spoločný “monitorovací vzor”, ktorý môžu vnútroštátne regulačné orgány požadovať od firiem (k dokončeniu), aby získali lepšie údaje. Bude tiež analyzovať každý obchodný model zahŕňajúci krypto-aktíva, aby zistil, či by mali dodržiavať akékoľvek pravidlá EÚ.

EBA uviedol, že regulačné orgány už majú k dispozícií niekoľko “prísnych kontrolných právomocí” na zmiernenie rizík. Mali by zvoliť konzervatívny prístup k tomu, že prinútia finančné spoločnosti, aby držali kapitál na pokrytie rizík, až kým nebude existovať jasný súbor účtovných pravidiel, ktoré napomôžu k určeniu hodnôt v rámci krypto-aktív.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Reuters, WSJ

Facebook komentár