Pokrokmi v technológiách sú na najbližších 20 rokoch ohrozené milióny britských pracovných miest.

Pokroky v technológii, automatizácií a robotizácií v nasledujúcich 20 rokoch spôsobia významný posun na trhu práce vo Veľkej Británii, kde jedna tretina (35 percent) existujúcich pracovných miest v celej Británii je v ohrození a budú nahradené. S týmito tvrdeniami prišla štúdia zverejnená účtovníckou spoločnosťou Deloitte a Univerzitou Oxford.

Úrad pre národné štatistiky uvádza, že od júna do augusta tohto roka bolo zamestnaných 30,76 miliónov ľudí, čo znamená, že jedno z troch pracovných miest by mohlo byť ovplyvnené technologickými zmenami.

Súvisiace: Bill Gates: Ľudia si neuvedomujú, koľko pracovných miest bude čoskoro nahradených automatizáciou

Táto správa vychádza z práce Michaela Osborneho z Oddelenia inžinierskych vied na univerzite v Oxforde a Carla Benedikt Freya z výskumného Centra univerzity, presnejšie Oxford Martin School.

V roku 2013 Frey spolu s Osbornom vykonali podobnú štúdiu o automatizácií a americkom trhu práce. V dokumente s názvom “Budúcnosť zamestnanosti: Ako naň vplýva výpočtová techniky” sa odhaduje, že 47 percent z amerických pracovných miest bude automatizáciou ohrozených. V tejto poslednej správe, predložili svoje zistenia vo Veľkej Británii a Londýna.

Došli k záveru, že u pracovného miesta vo Veľkej Británií o ročných nákladoch menších ako 30 000 libier (47 673 amerických dolárov) bude takmer päťkrát väčšia pravdepodobnosť, že bude nahradené, než u pracovného miesta s nákladmi viac ako 100 000 libier. V Londýne samotnom, je u nižšie plateného zamestnania (v pásme 30 000 libier) osemkrát väčšia pravdepodobnosť, že bude vymenené.

Ale zatiaľ čo v priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí je 35 percent existujúcich pracovných miest vo Veľkej Británii považovaných za vysoko rizikové (z dôvodu automatizácie), štyri z desiatich pracovných miest je s nízkym alebo žiadnym ohrozením. V Londýne je 30 percent pracovných miest s vysokým rizikom, zatiaľ čo 51 percent pracovných miest sa nachádza na nízkej alebo žiadne úrovni ohrozenia.

“Vysoko rizikové” pracovné miesta sú v kanceláriách a administratívnej podpore; predaji a služieb; dopravy; výstavby a ťažby; a samotnej výroby. “Nízke alebo žiadne ohrozenie” ovlyvnenia pracovných miest sa nachádza v kvalifikovanom riadení; finančných službách; výpočtovej technike, inžinierstve a vede; vzdelávaniu; právnych služieb; komunitných služieb; umenia a médií; a zdravotnej starostlivosti.

Angus Knowles-Cutler, vedúci partner spoločnosti Deloitte poznamenal, že technologický pokrok vytvoril výzvy a príležitosti, ktoré musia byť zvládnuté a prijaté.

Súvisiace: Expert z Google: Roboti budú múdrejší, než my všetci už v roku 2029

“Ak tieto prichádzajúce zmeny v nasledujúcich dvoch desaťročiach nebudú plne pochopené podnikmi, tvorcami politík a pedagógmi, budeme vidieť riziko nezamestnanosti, ale samozrejme sa mu dá predísť. Rozširujúca sa priepasť medzi” bohatými “a” nemajetnými” je taktiež rizikom toho, že nižšie kvalifikované pracovné miesta budú ubúdať.”

Samostatná štúdia 100 londýnskych firiem od spoločnosti Deloitte zistila, že už začínajú reagovať na prípadné zmeny, ktoré prichádzajú s pokrokom v technológiách, ktoré si vyžadujú nové zručnosti a zásadný posun v jednotlivých typoch úloh.

Zdroj: BBC, TheGuardian

Facebook komentár