Strávil som roky prácou v účtovníctve pre malé firmy, takže som mal možnosť spoznať niekoľko milionárov, ktorí sa samostatne vypracovali.

Vďaka tomu som mal taktiež možnosť byť zasvätený do ich finančnej situácie a správania – obchodného, ako aj osobného. Je to tak trochu ako byť lekárom a robiť prehliadky – vidíte ľudí takých, akí naozaj sú, bez ich vonkajšej parády. Takže akí sú typickí vypracovaní milionári, ako prišli k svojmu bohatstvu a čo s ním potom vlastne robia? Odpovede sú zdrojom inšpirácie pre všetkých nás, ktorí dúfame, že sa k nim raz pripojíme.

( Toto je ďalší článok NAŠHO NOVÉHO PROJEKTU S NÁZVOM MotivacnyWeb.sk, ktorý je zatiaľ pre Vás Prístupný Na Facebooku )

Sú mimoriadne nezávislí

Myslím, že táto vlastnosť ich poháňa viac než čokoľvek iné, vrátane zháňania peňazí. Peniaze im nevládnu, sú to tichí nekonformisti, ktorí pracujú na svojom biznise a vyhýbajú sa akýmkoľvek komplikáciám, ktoré by mohli oslabiť ich nezávislosť.

Súvisiace: Pohľad milionárov na peniaze je odlišný od toho nášho

Sú to tí, ktorí prežili

Milionári, ktorých som poznal, neboli manažéri s MBA (Master of Business Administration, pozn. prekladateľa). Mohli mať vysokoškolské vzdelanie, ale väčšina z nich skončila tvrdú školu života. Väčšinou pochádzali zo skromných pomerov a takúto filozofiu si priniesli aj do biznisu. Po tvrdých časoch už vedeli, že finančne prežiť, znamená mať:

• Plnú kontrolu nad svojím biznisom
• Plný účet v banke
• Skromný životný štýl a
• byť bez dlhov


Sú samostatne zárobkovo činní

Pretože sú takí nezávislí, nie sú to práve organizačné typy. Vlastne pochybujem, že by mnohí z nich mohli prežiť v podnikovej štruktúre, vo vláde, alebo v akademickom svete.

Sú zásadoví

Vo všeobecnosti, byť s ozajstnými milionármi je príjemnejšie než byť s tými, ktorí sa na nich hrajú. Je v nich prekvapujúca pokora a to je odzbrojujúce. Nemôžete sa s však s nimi zahrávať; hlúposti dokážu zavetriť na míľu ďaleko.

Neuvidíte ich jazdiť v jednom z týchto áut.

Súvisiace: 10 kľúčových znakov ľudí, ktorí žijú bez dlhov

NIE SÚ márnotratní

Biznis bez dlhov je svätým grálom. Nezávislé podnikanie je nezaťaženým podnikaním a títo ľudia to veľmi dobre vedia. Vedia, že dlhy v biznise prinášajú nechcené partnerstvo s bankami. Takže akýkoľvek dlh v živote sa snažili splatiť čo najskôr. Nerobia marginálne obchody, nepožičiavajú oproti penzijným plánom a hypotéky na investovanie do nehnuteľností – ak ich vôbec berú – sú na menej než 10 rokov a čoskoro sa vyplatia.

Šetria peniaze

Tučné konto je ich eso v rukáve a nestále narastá vďaka ich konzervatívnemu životnému štýlu, ktorý sa rozpína pomalšie než ich bohatstvo narastá. Keď potrebujú rozšíriť svoje podnikanie, robia tak v hotovosti.

Zvyčajne majú v ponuke základné produktové rady

V pop kultúre sa milionári často zobrazujú ako dedičia peňazí, internetoví podnikatelia, špekulanti s nelegálnymi peniazmi, čarodejníci s trhovými akciami, zabávači, športovci a občas náhodný Jed Clampett (zbohatlík zo seriálu The Beverly Hillbillies, pozn. prekladateľa), ktorému na záhrade vytryskne ropa. Tých pár, na ktorých som narazil a patrili do tohto zoznamu mali skôr dar rozhadzovať peniaze, než ich získavať.

Poznal som chlapíka, ktorý išiel do rizika na burze s 25 000 dolármi a za pár rokov získal 2,5 milióna. Jeho životný štýl sa rozmohol, dal výpoveď v práci a kariérou mu bolo hľadanie ďalšej riskantnej príležitosti. Hľadal ju aj o 10 rokov neskôr. Okrem toho mal už len svoj posledný milión a rýchlo padal nižšie. Je reálna šanca, že zostarne sám a bude žiť z dôchodku.

S čím podnikali tí, ktorí si svoje bohatstvo naozaj budovali? Môžem vymenovať niekoľko príkladov: hardware, kartónové krabice, stavebné potreby, dodávanie potravín a zdravotnícke potreby.

Súvisiace: 8 finančných pravidiel, ktoré platia pre všetkých

Sú diskrétni

Ozajstní milionári, ktorí sa sami vypracovali, nevytŕčajú z davu – môže to byť aj váš sused. Overaly alebo športové saká sú pre nich typickejšie než obleky. Armaniho saká a zlaté hodinky sú pre ľudí, ktorí sa tým snažia niečo dokázať; multimiliónové portfólio znamená, že nemusia nikomu nič dokazovať.  They don’t talk about big money.

Väčšina z nich nehovorí o tom, čo vlastní; často sa stáva, že množstvo vecí ani nemajú, pretože majú radšej, keď sú ich peniaze investované v ich biznise, alebo v aktívach, ktoré zachovávajú, alebo produkujú zisk.

Sú trpezliví

“Čakajúci kapitál” najlepšie vystihuje filozofiu investovania väčšiny milionárov. Milionári – podnikatelia sú opatrní pri rozširovaní svojho podnikania a robia to tak, aby sa nezadlžili. Výraznejšie sa objavuje preferencia ziskových investícií, ako napríklad dividendy z akcií, dlhopisy, depozitné certifikáty, cenné papiere a investovanie do nehnuteľností bez pákového efektu a so ziskom.

Vo všeobecnosti sa vyhýbajú obyčajným špekuláciám, aj keď občas investujú veľmi malé množstvo peňazí do podielových fondov a penny stock. Zanechajú možnosť rýchleho zisku, aby sa následne vyhli stratám, ktoré ich pripravia o ich bohatstvo. Pre nás nemilionárov je tu riziko, že budeme v pokušení dostať sa skôr zo stereotypu, než byť súčasťou reality. Môžeme to predstierať investovaním radšej do hmotných vecí a životného štýlu než do aktív ako sú podniky a ziskové investície. To však iba napĺňa naše ego vyčerpáva naše financie.

Súvisiace: 5 vecí o milionároch, ktoré si väčšina z nás neuvedomuje

Z toho, čo som videl, stať sa milionárom je nudný proces: Ťažko pracujete, máte v pláne pracovať večne a neúnavne šetríte peniaze. Nešpekulujete, nečakáte všade “balík” a nežijete vo večnom riziku. A čo sa týka samostatne vypracovaných milionárov, ktorí vo svojom živote nejaký luxus mali – väčšinou to bol výsledok mnohých rokov odopieraného potešenia.

Mám podozrenie, že väčšina týchto milionárov nemá problém s masovo rozšírenými stereotypmi. Sú šťastní, keď nás vidia špekulovať a míňať peniaze na veci, ktoré nás dostanú na mizinu, pretože keď sa to stane, menej z nás im bude konkurovať.

Je v tom odkaz pre nás všetkých?

Preložil: Pavol Lelák

( AK by niekoho bavili preklady podobných článkov “Komunitného Motivačného projektu”, nech sa Nám prosím ozve na Facebook do správy )

Zdroj: MSNMoney

Facebook komentár